Atrian Terveen Kasvun strategia 2016–2020

Terve Kasvu on Atria-konsernin uuden strategian nimi ja päämäärä. Tarkoitamme terveellä kasvulla sellaista kasvua, joka ei vaaranna yhtiömme kannattavuutta.

Atrian uusi strategia jatkaa sitä uusiutumista ja eteenpäin menoa, jota toteutimme edellisen strategiakauden aikana. Uudellakin kaudella johdamme ja viemme strategiaa eteenpäin kolmen pääalueen, kolmen strategisen teeman kautta: