Hävikki on ihan turhaa - säästämme miljoonia

Arvostamme suomalaisella tilalla tuotettua laadukasta lihaa, arvokkainta raaka-ainettamme. Sitä ei sovi tuhlata lainkaan. Suuri osa teollisesta hävikistä onkin vältettävissä, se on ihan turhaa. Jos hävikki vähenee prosentin, säästämme yhdessä miljoonia!

Hävikin vähentäminen on usein yksinkertaista. Liha-alan ammattilainen osaa ajatella heti omaa työskentelytapaansa myös tästä näkökulmasta. Mutta on se myös monimutkaista. Kaikkea hävikkiä emme pysty poistamaan kokonaan, ja koneetkin tekevät vain sen, mitä käsketään.

Miksi hävikin vähentäminen kannattaa, toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi?

– Meillä on erinomaiset mahdollisuudet parantaa yrityksemme tuottavuutta ja kilpailukykyä niinkin yksinkertaisella tavalla kuin hävikkiä vähentämällä. On hävikin alueita, joihin jokainen voi vaikuttaa. Jokainen hukattu pala tai vastoin ohjeita tehty työvaihe on turha. Atrian pitkässä ja monivaiheisessa prosessissa paloja ja työvaiheita on paljon, kuten hyvin tiedämme.

– Hävikin vähentäminen on Atrialle iso ja tärkeä asia. Ostamme liharaaka-aineita ja muita tarvikkeita sadoilla miljoonilla euroilla joka vuosi. Kun pitkässä liha- ja ruokaketjussa jokainen tekee työnsä huolellisesti ja tarkasti, vaikutuksetkin ovat isoja. Ne näkyvät niin tuotteiden ja työpaikkojen kuin talouden ja ympäristönkin tasolla. 

- Atrian johtamisessa eli strategiassa pyritään seuraavina vuosina kohdentamaan kaikki voimavarat mahdollisimman tarkasti ja oikein. Kohdennamme niin teknologiaa ja laitteita, energiaa ja työprosesseja kuin raaka-aineitakin. Kun kohdennamme näitä tarkasti ja oikein, toimimme mahdollisimman tehokkaasti. Tämä useimmiten ratkaisee, pärjäämmekö kilpailussa.

Miten hävikin vähentäminen etenee, tuotannon kehitysjohtaja Rauno Väisänen?

– Etenemme suunnitelmien mukaan. Kehitämme parhaillaan mittareita kokonaishävikin, määräpaino- ja elintarvikehävikin, uusiokäytön ja arvo-osahävikin seuraamiseen. Hävikkiä voi aiheuttaa erityisesti kolme tekijää: raaka-aineiden laatu, tuotantoprosessien kalibrointi ja inhimilliset syyt. 

– Inhimillisillä syillä tarkoitamme esimerkiksi sitä, kuinka hyvin työntekijät käsittelevät raaka-aineita. Hävikin vähentäminen lähtee siitä, että jokainen omassa työpisteessään pyrkii minimoimaan hävikin fiksusti ja luontevasti. Tuotantoprosessien kalibroiminen on monimutkainen projekti, koska toimenpiteiden on oltava oikeita koko tuotantolinjan toiminnan kannalta. Meidän on tiedettävä koko ajan, miten yksittäiset toimenpiteet vaikuttavat koko tuotantoon.

– Kaikkea hävikkiä ei voida poistaa kuten esimerkiksi kypsytysprosessissa syntyvää hävikkiä, mutta sekin voidaan kuitenkin minimoida. Osa hävikistä on mahdollista saada lähes nollaan. Tällaisia hävikkilajeja ovat esimerkiksi määräpaino- ja lattiahävikki sekä prosessin laatuvirheet.

Hävikki on ihan turhaa - kaikkialla!

Hävikin vähentäminen alkaa meistä itsestämme, ja se koskee meitä kaikkia atrialaisia Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Virossa. Hävikin minimointi on iso ja tärkeä, strateginen hanke koko Atria-konsernissa.  Rauno Väisänen johtaa hanketta Suomessa ja vastaa siitä myös konsernitasolla.  Atria Skandinavialla, Venäjällä ja Virolla on omat hankevastaavansa. 

Hankkeen tavoitteena on jatkuvan parantamisen malli. Pikavoittoja on tästä lajista vaikea saada. Tulosten parantaminen edellyttää pitkäjänteistä, systemaattista työtä.  Tätä olemmekin tehneet Suomessa ja Ruotsissa jo vuosikausia, ja tulokset ovat hyviä.  Uuden hankkeen avulla pyrimme saamaan jätteen minimointiin lisävauhtia, kaikkien yhteiseksi asiaksi. Edut kun ovat myös kaikille yhteisiä. 

Ruoan tuotannon ja laajemmin koko ruokahävikin minimointi on hyvin ajankohtainen ja tärkeä asia tuottajille, teollisuudelle, kaupalle ja kuluttajille. Atrialla on iso rooli tässä ketjussa.  

Atria on jo nyt alan johtava yritys ruoka-alan useilla osa-alueilla. Nyt pyrimme alan johtavaksi yritykseksi myös hävikin minimoijana.  Tähän meillä on kaikki edellytykset!

Hävikin minimoimisen tärkeydestä muistuttaa syksystä lähtien hankkeen tunnus: Hävikki on ihan turhaa! Säästämme miljoonia.