Nautasuomi on merkittävä panostus kestävään menestykseen

Paras kumppani tuottajaomistajalle

Nautasuomi on merkittävä panostus kestävään menestykseen

Nautasuomi Oy on Atria Suomen, atrialaisten lihaosuuskuntien ja osuuskunta Maitosuomen perustama uudenlainen myyntiyhtiö, jolla Atria turvaa tuottajaomistajien kestävää menestystä.

Nautasuomi on alalla poikkeuksellinen yhteistyöaloite. Se vie maito- ja liha-alan toimijoiden yhteistyön uudelle tasolle ja vahvistaa maitotilojen asemaa atrialaisessa ketjussa ja kotimaisessa rehuteollisuudessa. Atria Suomi omistaa Nautasuomi Oy:stä 51 prosenttia.

– Nautasuomen tekemä kehitystyö kohdistuu erityisesti maito- ja nautatilojen menestymisen ja kannattavuuden turvaamiseen rehustusratkaisujen kautta, Atria Suomen hallituksen puheenjohtaja, Seppo Paavola kertoo.

Suomalainen naudanliha tulee valtaosin maitotiloilta

Suomalaisesta naudanlihasta lähes kolmannes tulee suoraan maitotiloilta ja kaikesta naudanlihasta neljä viidesosaa on lähtöisin maitotilojen eläinaineksesta.

– Suomalaisten maitotilojen menestyminen on siten erittäin tärkeää myös kotimaisen naudanlihan saatavuuden kannalta, kertoo johtaja Sinikka Hassinen Nautasuomesta. Hassinen siirtyi huhtikuun alusta yhdessä muiden Atria Nauta asiantuntijoiden kanssa uuteen Nautasuomi-yhtiöön.

Nautasuomi myy A-Rehun nautarehuja ja hankkii naudanlihan Atrian ketjuun. Lisäksi yhtiö kehittää nautarehuja sekä tarjoaa palveluja maito- ja lihatiloille. Nautasuomella on selkeä tavoite.

– Haluamme turvata tilojen kannattavuutta ja kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Pystymme nyt tarjoamaan entistä parempia rehustusratkaisuja ja palveluja maito- ja nautatilojen tarpeisiin, Hassinen kuvailee.

Rehuilla on iso merkitys koko ketjussa

Tilatasolla rehut vaikuttavat merkittävästi kannattavuuteen, tuotannon ympäristövaikutuksiin ja eläinten hyvinvointiin. ­

– Kotoista nurmirehua täydentävät ostorehut ovat tiloille merkittävä tuotantopanos ja haluamme, että tuottajillamme on tulevaisuudessakin valittavanaan hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyinen kotimainen vaihtoehto, Sinikka Hassinen sanoo.

Rehut ja niiden kehittäminen liittyvät myös koko ketjun vastuullisuuteen ja jäljitettävyyteen.

– Olemalla mukana rehuteollisuudessa meillä on mahdollisuus vaikuttaa, mihin suuntaan asioita kehitetään. Esimerkiksi, miten rehut kehittyvät ja millaista viljelyä edistetään. Vaikutukset näkyvät monella tasolla; tiloilla, teollisuudessa ja lopputuotteissa. Ne kytkeytyvät sekä ruoantuotannon kestävyyteen että kotimaisen ruokaketjun kannattavuuteen, Hassinen kertoo.