Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo

Atrian strategisena tavoitteena on uusiutua ja kasvaa johtavaksi pohjoiseurooppalaiseksi ruokataloksi. Yrityksemme toiminnan ja tarjonnan uusiutumista, kannattavaa kasvua ja omistaja-arvon lisäämistä tukevat toimintamme kolme peruspilaria: erinomainen kaupallinen osaaminen, tehokas toiminta ja vastuullinen, kestävää arvoa kaikille sidosryhmillemme tuottava toimintatapa ja kulttuuri.

Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo

Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo

Katso millaisin tavoittein ja toimenpitein tämä tavoite saavutetaan.

Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä.

Strategiset tavoitteemme

Vahva taloudellinen suorituskyky
Halutuimmat brändit
Paras kumppani asiakkaillemme
Paras kumppani tuottajaomistajillemme
Vastuullisuuden edelläkävijä
Sitoutunut henkilöstö

Muuttuva toimintaympäristö

Toimintaympäristömme kehittyy voimakkaasti, joskin muutosten nopeus ja painotukset vaihtelevat liiketoiminta-alueittain. Strategisten tavoitteiden mukaisena, taloudellisesti vahvana ja kannattavana yrityksenä pystymme uusiutumaan ja vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Toimintaympäristöämme muuttavat vahvasti seuraavat tekijät:

  • Kuluttajien kasvava tietoisuus ekologisesti terveellistä ja kestävää elämäntapaa sekä eläinten hyvinvointia kohtaan
  • Proteiinikysynnän siirtyminen punaisesta lihasta kohti siipikarjaa sekä kasvipohjaisia vaihtoehtoja
  • Valmisruokien, -komponenttien ja napostelun kysynnän lisääntyminen
  • Food Service -kanavan, kaupan omien merkkien ja digitaalisten kanavien suosion kasvaminen
  • Talouden lisääntynyt epävakaus, epävarmuus, protektionismi ja paikallisuus.

Näin toteutamme strategiaamme