Atria Tanska & Viro

Atria Tanska & Viro

Atria Tanska & Viro tuottaa ja markkinoi leivänpäällisiä, lihaa ja lihavalmisteita pääosin Tanskan ja Viron elintarvikemarkkinoille.  Liiketoimita-alueella on myös vientitoimintaa. Sillä on arvostettuja ja tunnettuja tuotemerkkejä, joista useat ovat tuoteryhmiensä markkinajohtajia tai markkinakakkosia. Atrialla on Tanskassa kaksi ja Virossa yksi tuotantolaitos. Vuonna 2022 Atria Tanska & Viron liikevaihto oli 112,9 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 442. Atrian tuoteryhmien liharaaka-aine Tanskassa ja Virossa on valtaosin kotimaista. Virossa Atrialla on omaa alkutuotantoa ja se on maan toiseksi suurin sianlihan tuottaja.

Asiakkuudet

  • Päivittäistavarakauppa
  • Foodservice asiakkuudet
  • Vientiasiakkuudet

Ydintuoteryhmät

  • Lihavalmisteet, erityisesti makkarat, ml. leikkeleet ja leivänpäällislevitteet
  • Valmisruoat
  • Tuore ja kuluttajapakattu liha

Tutustu tarkemmin:
www.atria.dk
www.atria.ee

Tuoreimmat taloustiedot löydät täältä

Atrian tanskalaiset pääbrändit ovat 3-Stjernet ja Aalbaek Specialiteter. Virossa pääbrändi on Maks&Moorits, jota täydentävät alueelliset VK ja Wõro.

Atrian markkinat ja markkina-asemat Tanskassa ja Virossa

Leivänpäällismarkkinoiden arvo Tanskassa sekä liha- ja lihavalmistemarkkinoiden arvo Viron päivittäistavarakaupassa yhteensä oli 692 miljoonaa euroa vuonna 2022 (629 milj. € v. 2021). Leivänpäällismarkkinoiden arvonmuutos Tanskassa oli 4,9 prosenttia (–0,2 %) ja lihavalmistemarkkinoiden arvonmuutos Virossa –1,8 prosenttia (1,7 %).

Päivittäistavarakauppa on keskittynyttä Tanskassa, suurimmat toimijat ovat Salling Group ja Coop. Virossa suurimmat ovat Coop ja Maxima. Myös suoramyynnillä on Virossa edelleen merkittävä asema.

Tanskan markkinoilla luomutuoteryhmien kysynnän kasvu on merkittävää. Virossa voimistuvia trendejä ovat muun muassa korkeamman jalostusasteen tuoteryhmät.

Markkinaosuudet ja kilpailuasemat

Atria oli vuonna 2022 leivänpäällisten markkinakakkonen Tanskassa 16 prosentin toimittajaosuudella. Samoin yhtiö oli lihan, lihavalmisteiden ja valmisruokien markkinakakkonen Virossa 20,3 prosentin osuudella. Atrian toimittajaosuudet Foodservice-markkinoilla ovat vakaat ja kasvavia.

Tanskassa toimialan suurin toimija on Danish Crown, Virossa HKScanin omistama Rakvere. Sekä Tanskassa että Virossa merkittävä osuus kokonaismarkkinoista on paikallisesti, osin alueellisesti toimivilla pienyrityksillä.

Atrian liiketoiminnan keskeisiä ajureita ja kilpailuetuja Tanskassa ja Virossa on keskitetty, tehokas toiminta sekä arvostetut, hyvin tunnetut brändit. Etenkin Atria Tanskan luomubrändeillä myös merkittävä vientipotentiaali. Sekä Tanskan että Viron markkinoilla Atria on asiakkaiden ja kuluttajien arvostama, innovatiivinen ja vastuullinen toimija.

Atria-konsernin strategian toteutuminen Atria Tanska & Virossa vuonna 2022

Voitamme siipikarjanlihassa
Vahva taloudellinen suorituskyky
Vastuullisuuden edelläkävijä
Parannamme toimitusketjun tehokkuutta

Katso myös