Atria Suomi

Atria Suomi

Atria Suomi vastaa Atria-konsernin toiminnoista Suomessa ja se on konsernin merkittävin yksittäinen liiketoiminta-alue. Atria Suomi kehittää ja valmistaa sekä markkinoi ja myy tuoreita liha- ja muita elintarvikkeita sekä näihin liittyviä palveluja. Atria on Suomen teurastamoteollisuuden ja useiden lihatuoteryhmiensä markkinajohtaja ja yhtiöllä on merkittävää vientitoimintaa. . Vuonna 2022 Atria Suomen liikevaihto oli noin 1 265,3 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 437 henkilöä. Atria-brändin liharaaka-aine on 100-prosenttisesti suomalaista lihaa.

Asiakkuudet

 • Päivittäistavarakauppa
 • Foodservice-asiakkuudet
 • Vientiasiakkuudet
 • Sibylla-konseptiasiakkuudet
 • Elintarviketeollisuus

Ydintuoteryhmät

 • Tuore ja kuluttajapakattu liha
 • Siipikarjatuotteet
 • Ruoanlaittotuotteet, kuten ruokamakkarat
 • Leivänpäälliset
 • Valmisruoat
 • Eläinten rehut
 • Lemmikkieläinten ruoka

Tuoreimmat taloustiedot löydät täältä.

Atria Suomen johtava tuotemerkki on Atria. Se on yksi Suomen tunnetuimmista ja arvostetuimmista elintarvikebrändeistä.

Atrian markkinat ja markkina-asema Suomessa

Liha- ja lihatuotemarkkinoiden arvo Suomessa oli yhteensä noin 3,34 miljardia euroa vuonna 2022 (3,12 mrd. € vuonna 2021). Lihanjalostustuotteiden volyymikasvu päivittäistavarakaupassa on 1–2 prosenttia vuositasolla (0 % v. 2022). Tuotteiden arvokasvu vuonna 2022 oli 8,1 prosenttia (2,3 %).

Suomen päivittäistavarakauppa on keskittynyttä. Suurimmat toimijat ovat S- ja K-ryhmä yhteensä noin 80 prosentin markkinaosuudella. Lidlin osuus on noin 10 prosenttia. Liha- ja lihanjalostustuotteiden kuluttajakaupassa vallitsee voimakas hintakilpailu. Kaupan omien merkkien (private label) osuus on merkittävä, joskin voimakkain kasvu on tasaantunut.

Lihankulutuksen kotimaisuusaste on hieman yli 80 prosenttia. Pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä siipikarjanlihan kulutus kasvaa, sianlihan kulutus pysyy lähes ennallaan, naudanlihan kulutus vähenee.

Markkinaosuudet ja kilpailuasema

Atria Suomi on päivittäistavarakaupan markkinajohtaja edustamissaan tuoteryhmissä noin 25 prosentin toimittajaosuudella. Samoin se on Foodservice-sektorin markkinajohtaja noin 21 prosentin osuudella arvossa mitattuna.

Suomen suurimmat toimijat liha- ja lihatuotemarkkinoilla ovat Atria Suomi ja HKScan Finland Oy. Atria on teurastamoteollisuuden markkinajohtaja.

Atrian liiketoiminnan keskeisiä ajureita ja kilpailuetuja ovat toimitusketjun tehokkuus ja varmuus, suuri mittakaava sekä korkea tuottavuus. Atria-brändi on vahva ja yhtiö on kaupallisesti erinomainen. Atria on asiakkaiden ja kuluttajien arvostama vastuullinen toimija niin koti- kuin vientimarkkinoillakin.

Atria-konsernin strategian toteutuminen Atria Suomessa vuonna 2022

Voitamme siipikarjassa
Vahva taloudellinen suorituskyky
Paras kumppani omistaja-tuottajille
Vastuullisuuden edelläkävijä
Laajennamme valmisruoassa
Vahvistamme Foodservicea, mukaan lukien pikaruoka

Katso myös