1988

Lähtökohtana tulevaisuus: osuusteurastamoista osakeyhtiöitä ja pörssiyhtiöitä

Kansainvälisesti avautuvan kilpailun ja suurten investointien edessä osuuskuntien voimavarat eivät riitä. Eteenpäin meno vaatii sijoittajien rahaa ja täysin uudenlaista toimintamallia ja -tapaa. Itikka- ja Lihakunta-osuuskunnat perustavat – rajusta vastustuksesta huolimatta –  ­ teurastamoistaan osakeyhtiöitä ja vievät ne pörssiin. 

Uudet haasteet, uusi malli: osakeyhtiö

1980-luvun loppupuolella Suomen maatalous, lihantuotanto ja osuuskuntien omistamat teurastamot elävät historiansa suurinta murrosta.  Kilpailu Euroopassa on vapautumassa ja erityisesti Neuvostoliiton-kauppaan liittyvä, niin kutsuttu sääntelytalous alkaa murentua.

Maatalouden ongelmana on suuri ylituotanto. Menestyäkseen kansainvälistyvässä kilpailussa osuusteurastamoista pitäisi tehdä entistä tuottavampia, käytännössä suurempia ja tehokkaampia tuotantolaitoksia. Tämä vaatisi paljon rahaa.

Teurastamojen välinen kilpailu kotimaassakin muuttuu. Osuuskuntien oman keskusliikkeen Tuottajan Lihakeskuskunnan (TLK) toiminta ajautuu törmäyskurssille erityisesti pohjoisen Suomen osuuskuntien kanssa, kun keskusliike kasvattaa omaa, kilpailevaa teurastamoteollisuutta. Törmäys johtaa TLK:n lopettamiseen.

Osuusteurastamojen varautuminen ja siirtyminen vapautuvan kaupan ja kiristyvän kilpailun aikakauteen tapahtuu samanaikaisesti Seinäjoella Itikassa ja Kuopiossa Lihakunnassa. Molempien osuuskuntien johdossa on samankaltaiset ajatukset: osuuskuntamuotoisista teurastamoista pitää tehdä osakeyhtiöitä. Näin turvattaisiin tarpeellinen rahoitus ja toimintaa voitaisiin kehittää entistä joustavammin.

Lihakunnassa ajatusta ajaa toimitusjohtaja Paavo Jauhiainen, Itikan muutoksen arkkitehteinä ovat tuore toimitusjohtaja Seppo Paatelainen sekä osuuskunnan ja myös osuusteurastamon ylin päättäjä, puheenjohtaja  Reino Penttilä. Yhtiöittämishankkeet herättävät ankaraa vastustusta johtavissa osuustoimintapiireissä ja julkinen keskustelu käy ajoittain kiivaana.

Itikan kaikki päättävät elimet hyväksyvät yksimielisesti Paatelaisen ja Penttilän esityksen yhtiöittämisestä. Uudelle yhtiölle, Itikka Lihabotnia Oy:lle, siirretään osuuskunnan teurastamot ja kaupalliset toiminnat. Osuuskunnalle jää eläinhankinta ja -välitys.

Yhtiö listautuu samana vuonna Helsingin pörssiin. Se on ensimmäinen osuuskunnasta osakeyhtiöksi muuttunut pörssiyhtiö, ensimmäinen liha-alan yhtiö pörssissä ja maakunnan ensimmäinen pörssiyhtiö. Suurin päätösvalta yhtiössä kuitenkin säilyy Itikka osuuskunnalla.

Lihakunnan yhtiöittäminen tapahtuu hieman myöhemmin Itikan malliin. Tuotannosta ja myynnistä vastaavan yhtiön nimeksi tulee Lihapolar Oy, joka listataan pörssiin. Myös tämän yhtiön suurimpana omistajana säilyy osuuskunta.

Itikan ja Lihakunnan osuusteurastamoiden yhtiöittäminen aloittaa koko liha-alan uudelleenjärjestelyn. Sen tuloksena syntyy Suomen johtava lihatalo ja lihantuottajienkin omistamat teurastamot lähtevät avoimeen kilpailuun.

1988_osakeyhtioksi_operaatios33kuva1.jpg

Pohjalainen liha marssii pörssiin. Osakeanti oli suurmenestys, samoin kuin Lihakunnan anti hieman myöhemmin.