Atria sitoutuu Global Compactin kymmeneen periaatteeseen

ten-principles-group-horizontal-rgb.jpg

Atria on liittynyt kansainväliseen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen keväällä 2022. Atria on omassa vastuullisuustyössään sitoutunut jo aikaisemmin Global Compactin kymmeneen vastuullisuusperiaatteeseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption torjunnan osalta. Liittyminen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen vahvistaa Atrian kehitystyötä ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun osalta.

 

UN Global Compact -aloitteeseen sitoutuneet organisaatiot sitoutuvat omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään näitä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.

Ihmisoikeudet

Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä

Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.

Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö

Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus

Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.