Lisäarvoa sidosryhmille

Taloudellisella vastuullaan Atria tarkoittaa taloudellisten tavoitteidensa saavuttamista siten, että yhtiöllä on edellytykset kehittää liiketoimintaansa sidosryhmien odotusten mukaisesti. Yhteiskunnallisen säätelyn seuranta ja siihen vaikuttaminen auttavat Atriaa toimintaympäristöön liittyvien muutosten ja riskien hallinnassa.

Kehittämällä Atrialle olennaisia yritysvastuuasioita yhtiö samalla turvaa tulevaisuuden liiketoimintaedellytykset ja luo sekä taloudellista että sosiaalista arvoa yhteiskuntaan.

Suoraa taloudellista arvoa syntyy Atrian tarjoamista työpaikoista ja välillistä arvoa toimitusketjun sekä maksettujen verojen kautta. Yhteiskunnallista arvon luontia ja yrityskansalaisuutta on toimialan kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä ruoan tuottaminen asiakkaiden ja kuluttajan tarpeisiin.