Suomalainen naudanliha on ympäristön ystävä

Kotimainen naudanliha on selvästi ympäristöystävällisempää kuin esimerkiksi amerikkalainen tai brasilialainen naudanliha. Meillä naudanlihan takia ei kaadeta sademetsiä, eikä vedestäkään ei ole pulaa, kuten monissa muissa maissa.

Suomessa naudanlihan tuotanto on ekologisesti kestävää: noin 80 % naudanlihasta on peräisin maitokarjasta. Osa eläinten päästöistä jakautuu siten myös maidon tuotannolle.

Suurissa naudanlihan tuottajamaissa, erityisesti Etelä-Amerikassa, naudanlihan tuotannolla on iso hiilijalanjälki. Valtavia alueita metsää on hakattu ja hakataan lihakarjan laidunmaaksi ja rehuviljelylle, varsinkin soijalle.

Meillä nautojen pääravintoa on pelloilla kasvava nurmi. Valtaosa Suomen viljelyalasta soveltuukin vain nurmen ja rehukasvien viljelyyn. Nurmirehu ja maatilojen metsät ovat oleellinen osa päästöjen vähentämisessä. Nurmet ja metsät sitovat hyvin hiilidioksidia ja ovat siten osallisina ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Hyvät pohjavesivarannot

Suomessa naudanlihan tuotanto vaatii vettä yhtä paljon kuin missä tahansa muualla. Meillä se ei kuitenkaan ole ongelma. Suomessa sataa vettä vuoden aikana enemmän kuin sitä haihtuu, ja uutta pohjavettä muodostuu koko ajan.

Monissa muissa naudanlihan tuottajamaissa kärsitään makean, juomakelpoisen veden puutteesta. Makeanveden puute on iso globaali ongelma, sillä maatalous, viljely ja eläintuotanto kuluttavat peräti 70 prosenttia kaikesta ihmisen käyttöön ottamasta vedestä.

Lihantuotannon päästöt vähenevät jatkuvasti

Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä noin 70 prosenttia aiheutuu energian tuottamisesta sekä kulutuksesta muun muassa liikenteessä, rakentamisessa ja lämmityksessä. Maatalouden osuus tästä on noin 10 prosenttia. Tästä puolet on lihantuotannon aiheuttamia päästöjä, siis noin 5 prosenttia kokonaispäästöistä.

Lihantuotannon päästöt vähenevät koko ajan. Viimeisen 25 vuoden aikana koko suomalaisen maatalouden kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 13 prosenttia. Ajanjaksolla 2005–2020 on tavoitteena vähentää päästöjä samoin 13 prosenttia.

Lähde: Ilmastonmuutos ja naudanlihan tuotanto Suomessa -raportti, 2017

Lue lisää