Alkutuotannossa osataan

Atrialla tuotteiden turvallisuuden varmistaminen alkaa aivan elintarvikeketjun alkupäästä. Atrian tuotteisiin käytettävä liha tulee Atrian omilta sopimustuottajilta, joiden tuotanto-olosuhteet sekä eläinten hoito ja kasvatustavat tunnetaan.

Atria on laatinut kaikilla tuotantosuunnille ohjeistukset hyvistä toimintatavoista. Ne sisältävät ohjeistukset myös hyvän tuotantohygienian ylläpitämiseen.

Kaikilla sopimustiloilla noudatetaan esimerkiksi niin sanottua tautisulkua, eli samoilla vaatteilla ja kengillä ei kuljeta suoraan ulkoa tuotantotiloihin, vaan vaatteet ja jalkineet vaihdetaan sisään mentäessä. Näin varmistetaan, etteivät mahdolliset eläintaudit pääse leviämään tilalta toiselle. Esimerkiksi salmonellan suhteen Atrialla on nollatoleranssi.

Atrian alkutuotannon hankintaorganisaation A-Tuottajat Oy:n asiantuntijat tarjoavat maatiloilla palveluitaan niin tuotantotilojen suunnittelun, eläinten ruokinnan ja hoidon kuin lääkinnänkin suhteen.