Lihasikalassa

Lihasikalaan porsaat tulevat joko omalta tilalta tai porsastuotantoon erikoistuneelta tilata Atrian porsasvälityksen kautta. Lihasikalassa porsaat ajetaan ensin isommissa ryhmissä karsinoihin, joissa ne lajitellaan koon ja sukupuolen mukaan siten, että samankokoiset ja samaa sukupuolta olevat porsaat ovat samassa karsinassa. Näin ruokintaa pystytään säätämään ryhmän tarpeiden mukaan. Yhdessä karsinassa on 12–15 porsasta, mikä on suunnilleen saman verran kuin pahnueessa. Se on sialle luonnollinen ryhmäkoko.

Sikojen hyvinvointia seurataan päivittäin. Sikala on jaettu osastoihin, joissa jokaisessa on oma ilmanvaihtonsa. Lämpötilaa ja ilmankosteutta seurataan jatkuvasti ja säätöjä tehdään sikojen kasvaessa, sillä juuri välityksestä tulleet porsaat tarvitsevat lämpöä enemmän kuin lähellä teurasikää olevat siat. Lämmitys hoituu säädettävän lattialämmityksen kautta.

Sikalan olosuhdehallinta on olennainen osa sikojen hyvinvoinnista huolehtimista. Se tarkoittaa muun muassa ilmastoinnin ja lämmityksen säätämistä niin, että sioilla on hyvä olla. Sioilla tulee koko elämänsä ajan olla jotain virikemateriaalia käytettävissään. Virikkeinä käytetään esimerkiksi erilaisia puruleluja, sanomalehtiä, sahanpurua, olkia, palloja tai putkenpätkiä.

Suomessa sioilla on karsinoissa tilaa sikaa kohti selvästi enemmän kuin muualla maailmassa. Karsina on mitoitettu niin, että kaikki eläimet mahtuvat syömään yhtä aikaa. Myös lattiapinta-ala on laskettu niin, että kaikki mahtuvat makaamaan kiinteällä lattialla. Sanonta "sika on siisti eläin" pitää täysin paikkansa. Karsinassa on selvästi omat alueet eri asioille, ritiläosaa käytetään vessana ja kiinteän osan siat pitävät puhtaana, jotta siinä on mukava makoilla.

Kun siat ovat olleet sikalassa noin 85 päivää, ne punnitaan ja teuraspainon saavuttaneet siat ilmoitetaan teuraaksi. Pienemmät jäävät vielä kasvamaan. Teuraaksi lähtevät eläimet tatuoidaan tilakohtaisella numerosarjalla. Näin tieto kotitilasta siirtyy teurastamolle ja tuottaja saa tilityksen ja palautetta oman tilansa sioista.

Kuljetussuunnittelijat suunnittelevat kuorman ja siat viedään teurastamoon nykyaikaisilla eläinkuljetusautoilla. Jokaisen kuorman jälkeen autot pestään. Autoissa on puhtaat purut lattialla ja vettä saatavilla. Autot on myös ilmastoitu ja lämpötilaseuranta kertoo kuljettajalle, jos kuorman lämpötilassa tapahtuu muutoksia.