Atrialainen sianlihantuotanto

Atrian sikaketjussa on noin 200 sopimustuottajaa. Suomalaiset Atria Sika-tilat ovat joko porsastuotantoon tai lihasikojen kasvatukseen erikoistuneita tiloja tai yhdistelmäsikaloita, joissa syntyneet porsaat kasvatetaan teurassioiksi saakka. Lisäksi AtriaSika-ketjussa on myös uudiseläimiä tuottavia tiloja, jotka kasvattavat uusia ensikoita eli uusia emakoita ja karjuja porsastuotantotiloille. Sianlihantuotanto on Suomessa pitkälti keskittynyt läntiseen Suomeen vilja-alueille. Tiloja on kuitenkin ympäri maata, itäisimmät Joensuussa ja pohjoisimmat Pohjois-Pohjanmaalla.