Vasikat kasvatetaan kolmivaiheisesti

Kolmivaiheinen vasikkakasvatus on Atrian kehittämä malli: maitotila, vasikkakasvattamo ja loppukasvattamo ovat kukin erikoistuneet omaan tekemiseensä ja pystyvät näin huolehtimaan eläimistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Lypsy- ja emolehmät poikivat kerran vuodessa. Lehmävasikoista parhaat jätetään yleensä tilalle kasvamaan uusiksi lehmiksi, sonnivasikat ja osa lehmävasikoista lähtee vasikkavälityksen kautta eteenpäin. Maitorotuiset vasikat viedään alle kuukauden ikäisinä ensin vasikkakasvattamoon. Liharotuiset vasikat puolestaan vieroitetaan emoistaan 4–6 kuukauden ikäisinä.

Alle kuukauden vanha vasikka on herkkä ja tarvitsee erityistä huolenpitoa ensimmäiset kuukaudet vasikkakasvattamossa. Vasikkakasvatus vaatii tuottajalta tarkkuutta ja valmiutta tarkkailla eläinten olosuhteita.

Vasikat kasvatetaan ryhmissä. Ensimmäiset viikot vasikat saavat maitopohjaista juomaa, vettä ja kuivaheinää tai esikuivattua säilörehua. Iän karttuessa ruokavalioon lisätään myös väkirehu ja maitojuoma vaihtuu kokonaan vedeksi parin kuukauden iässä. Tilalla voi olla pelkkä vasikkakasvattamo tai vasikka- ja loppukasvattamo. Vasikkakasvattamosta vasikat siirretään noin viiden kuukauden ikäisinä loppukasvattamoihin. Kaikista kuljetuksista huolehtivat Atrian ammattitaitoiset sopimuskuljetusyrittäjät.

Loppukasvatus

Loppukasvattamoissa teurashiehot ja -sonnit kasvavat vapaana omissa ryhmissään reilun vuoden, eli ne tulevat teuraaksi 1,5–2-vuotiaina. Loppukasvattamot voivat olla joko niin sanottuja kylmäpihattoja, joissa eläimet kasvavat ryhmäkarsinoissa paksun kuivikekerroksen päällä. Ne voivat olla myös lämpimiä kasvattamoja, joissa karsinan alasta osa on ritilää ja osa kiinteäpohjaista makuualuetta. Virtsa ja ulosteet kulkeutuvat ritiläosan läpi lantalaan.

Kaikissa karsinatyypeissä eläimillä on riittävästi makuutilaa, niin että kaikki eläimet mahtuvat yhtä aikaa levolle. Loppukasvatuksen onnistumisen tärkeimmät tekijät ovat riittävä tila sekä onnistunut ja suunnitelmallinen ruokinta. Teuraaksi lähtiessään tavallisellakin sonnilla voi olla elopainoa jopa 800 kiloa.

Lue lisää AtriaNauta-palvelun kotisivuilta.