Suomalainen luonto mahdollistaa paremman tuoteturvallisuuden

Suomessa pohjoiset olosuhteet tuovat joitakin etuja elintarvikeketjuumme nimenomaan tuoteturvallisuuden näkökulmasta.

Suomi on pohjaveden suhteen omavarainen ja käyttämämme vesi on erittäin korkealaatuista. Runsaiden vesivarojen ansiosta Suomessa on mahdollista käyttää eläinten juottamisessa rajoituksetta talousveden vaatimukset täyttävää juomavettä. Puhdas vesi vähentää tautiriskiä, sillä taudinaiheuttajat viihtyvät huonolaatuisessa vedessä.

Ilman laatu on pääosassa Suomea erittäin hyvä. Myös ilman pienhiukkasten esiintymisen osalta Suomi on erittäin hyvässä asemassa.

Maaperämme on myös kansainvälisesti vertailtuna erittäin puhdasta – maaperän raskasmetallipitoisuuksien osalta Suomi kuuluu Euroopan puhtaimpien joukkoon. Myös lääkeainejäämien esiintyminen Suomen pinta- ja pohjavesissä on vähäisintä maailmassa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että antibiootteja ei käytetä eläintuotannossa ennaltaehkäisevästi, kuten monessa muussa maassa. Lue lisää suomalaisen tuotannon eläintautivapaudesta.

Viileä ilmasto vähentää kasvituhoojien määrää ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on Suomessa keskimääräistä vähäisempää keskittyen lähinnä rikkakasvien torjuntaan. Torjunta-ainejäämiä onkin suomalaisissa raaka-aineissa ja ruuassa vähiten koko Euroopassa.