Video: Tuotteiden turvallisuus alkaa puhtaasta alkutuotannosta

Video: Tuotteiden turvallisuus alkaa puhtaasta alkutuotannosta

Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä.

Tuoteturvallisuutta osaavasta alkutuotannosta ja puhtaasta luonnosta

Atrialla tuotteiden turvallisuuden varmistaminen alkaa aivan elintarvikeketjun alkupäästä. Atrian tuotteisiin käytettävä liha tulee Atrian omilta sopimustuottajilta, joiden tuotanto-olosuhteet sekä eläinten hoito ja kasvatustavat tunnetaan. Tämän vuoksi myös atrialaisten eläinten tautitilanne on hyvä: hyvissä ja hygieenisissä elinolosuhteissa eläintauteja pystytään tehokkaasti ennaltaehkäisemään, ja samalla säästytään myös eläinten turhalta lääkitsemiseltä.

Atrian alkutuotannon tiukka omavalvonta ja tiivis yhteystyö eläinlääkärien sekä valvovien viranomaistahojen kanssa mahdollistaa sen, että eläintauteja pystytään ehkäisemään, valvomaan sekä tarvittaessa myös hallitsemaan aktiivisesti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti.

Pohjoismaissa luonto on elintarviketuotannon puolella. Pohjoiset ilmasto- ja maaperäolosuhteet tuovat selviä etuja Atrian elintarvikeketjuun nimenomaan tuoteturvallisuuden mutta myös ympäristövastuun näkökulmasta.