Kohti hiilineutraalia ruokaketjua

Jaamme yhteisen huolen ilmastonmuutoksesta, mikä vaatii toimia meiltä kaikilta. Atria haluaa olla osa ratkaisua ja siksi hiilineutraali ruokaketju on tärkein tavoitteemme. Uskomme, että tämä on mahdollista vuoteen 2035 mennessä.

Hävikin vähentäminen

Hävikin vähentäminen

Ruokahävikin vähentäminen pienentää tehokkaasti ruokaketjun ilmastovaikutuksia. Uudet ekologiset pakkausinnovaatiot auttavat kuluttajaa vähentämään hävikkiä.

Teollisessa tuotannossa olemme tehneet hävikin vastaista työtä jo pitkään – se on itsestään selvä osa toimintaamme.

Alkutuotannon tuottavuuden kehittäminen ja terveet eläimet vähentävät osaltaan myös hävikkiä. Atrian asiantuntijat ovat tuottajien tukena kehittämässä kestävää alkutuotantoa. Laatujärjestelmät mahdollistavat kattavan seurannan tilatasolla mm. talouden, rehustuksen, olosuhdehallinnan ja eläinten hyvinvoinnin osalta.

Tutkimustiedon kartuttaminen

Tutkimustiedon kartuttaminen

Teemme tiivistä yhteistyötä alan tutkimuksen kanssa, jotta osaamme tunnistaa toimintamme ja koko ruokaketjun ympäristövaikutukset perin pohjin. Vain siten pystymme kohdentamaan kehitystoimenpiteet oikein.

Tämä tarkoittaa tutkimusta esimerkiksi päästölähteiden todellisten, pohjoismaiset olot huomioivien, päästökertoimien selvittämiseksi sekä alan yhteistyötä laskentaperiaatteiden standardoimiseksi. Haluamme ruokaketjumme ympäristövaikutusten tarkastelun olevan reilua, läpinäkyvää ja vertailukelpoista.

Hiili- ja ympäristöjalanjäljen laskennan hyödyntäminen auttaa Atriaa todentamaan ketjussa tehdyt toimenpiteet tehokkaiksi ja varmistamaan kehitystoimenpiteiden oikean suunnan. Tavoitteena on kehittää hiilijalanjälkilaskuri, jonka avulla myös tuottajat pääsevät konkreettisesti mukaan ilmastotyöhön ja pystyvät kohdentamaan kehitystoimenpiteitä maatilatasolla.

Panostuksen teknologiseen kehittämiseen ja innovaatioihin

Panostuksen teknologiseen kehittämiseen ja innovaatioihin

Seuraamme ja tuemme aktiivisesti toimialan teknologista kehittämistä ja siihen liittyvää tutkimusta. Osallistumme liiketoimintapotentiaalia omaavien teknologioiden ja uusien innovaatioiden kehittämiseen soveltamalla niitä toimintaamme.

Jo nyt meillä on käytössämme yksi Suomen suurimmista aurinkosähköpuistoista Nurmossa. Sen tuottamalla sähköllä korvataan vuositasolla noin 5 prosenttia tehtaan tarvitsemasta sähköstä. Osallistumme myös Suomen suurimman biokaasulaitoksen rakennushankkeeseen, joka nousee niin ikään Nurmon tehtaan yhteyteen.