Atrian hiilijalanjälki on verrattain alhainen

Atrian keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen torjuminen ja ruuan tuotanto hiilineutraalisti. Teemme töitä tunnistaaksemme yhä kattavammin tuotteidemme elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset. Hiilijalanjäljen laskenta auttaa meitä ymmärtämään syvällisesti, mistä päästöt syntyvät ja miten niitä pienennetään.

Hiilijalanjälki pellolta tehtaan porteille

Atria Suomi on laskenut sian-, naudan- ja kananlihantuotannon hiilijalanjäljen maatilalta teurastamon portille. Tuloksista selviää, että suomalaisen tuotantotavan ilmastovaikutukset ovat merkittävästi pienemmät verrattuna lihantuotannon ilmastovaikutuksiin kansainvälisesti.

Vuonna 2019 valmistunut hiilijalanjäljen laskenta on toteutettu Envitecpolis Oy:n ja atrialaisten perhetilojen kanssa. Laskennan kohteeksi on valittu sellaisia tiloja, jotka kuvaavat keskimääräistä atrialaista tuotantoketjua.

Atrian tuotannon hiilijalanjälki

Erityisesti oman teollisen toiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on keskeinen lyhyemmän aikavälin tavoite. 

Tavoitteenamme on ollut vähentää hiilidioksidipäästöjä 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2016 päästöihin. Tavoitteeseen päästiin jo vuonna 2020, jolloin päästöjä oli 27 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016.

Hiilidioksidipäästöjä on saatu vähennettyä lisäämällä uusiutuvien energialähteiden kuten aurinkoenergian käyttöä sekä lisäämällä biopohjaisia polttoaineita lämmöntuotantoon.

Atria-konsernin tuotantotoimintojen hiilijalanjälkeä on mitattu vuodesta 2016 alkaen*.  Raportoimme konsernin hiilijalanjäljen vuosittain yritysvastuuraportissamme.

* Hiilijalanjäljen laskenta ja raportointi perustuvat kansainväliseen yritysten laskenta- ja raportointistandardiin The Greenhouse Gas Protocol. Päästölaskenta kattaa Atrian teollisten tuotantoprosessien CO2-päästöt Atrian yli 50-prosenttisesti omistamissa yhtiöissä.