Ympäristöjohtaminen on tehtaillamme johdonmukaista ja läpinäkyvää

Kaikilla Atrian tuotantolaitoksilla on käytössään toimintajärjestelmä, johon on sisällytetty ISO 14 001 ympäristöjärjestelmä ja ISO 50 001 energianhallintajärjestelmä -standardien vaatimukset.

Laitostemme toiminta on ympäristöluvanvaraista. Valvonnasta vastaavat kunkin liiketoiminta-alueen maan ympäristönsuojelusta vastaavat viranomaiset. He seuraavat lupamääräysten, kuten päästörajojen noudattamista. Ympäristölupien valvonnan lisäksi kemikaalien käytön osalta toimintaa valvoo Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä laitosten turvallisuuden osalta palo- ja pelastusviranomaiset.

Tavoitteenamme on ollut vähentää hiilidioksidipäästöjä 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2016 päästöihin. Tavoitteeseen päästiin jo vuonna 2020, jolloin päästöjä oli 27 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016.

Hiilidioksidipäästöjä on saatu vähennettyä lisäämällä uusiutuvien energialähteiden kuten aurinkoenergian käyttöä sekä lisäämällä biopohjaisia polttoaineita lämmöntuotantoon.

Suomessa vuonna 2017 käynnistynyt energiatehokkuussopimuskausi päättyy vuoden 2025 lopussa. Sen mukaisesti Atria on sitoutunut energiankäytön 7,5 prosentin tehostamiseen vuoden 2015 tasosta. Tehostamistoimenpiteet ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti.