Välitämme ympäristöstä

Ruoantuotanto on aina ollut kiinteästi sidoksissa ympäristöön ja luonnonvaroihin. Olemme rakentaneet ruoantuotantoketjua jo yli sata vuotta vastuullisesti ja luonnon ehdoilla – aina ympäristöä kunnioittaen. ​

Meille on tärkeää tuntea perin pohjin, miten ruokaketju kokonaisuudessaan toimii ja millaisia ympäristövaikutuksia siihen liittyy. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että teemme tiivistä yhteistyötä alan tutkimuksen kanssa. Vain siten pystymme kohdentamaan kehitystoimenpiteet oikein. ​

Keskitymme toimenpiteisiin, olemme sitoutuneet aktiivisesti vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia niin omassa tuotannossamme kuin myös koko ruokaketjussa pellolta pöytään.​ Hiilineutraali ruokaketju on tärkein tavoitteemme.