Turvallisesti Atrialta Kotiin – valtava parannus työturvallisuuteen

Vastuu ihmisistä

Turvallisesti Atrialta Kotiin – valtava parannus työturvallisuuteen

Vuonna 2017 Atrialla oli edessään isoja työturvallisuuteen liittyviä haasteita. Atrialla sattui tuolloin 300 tapaturmaa vuodessa, jotka aiheuttivat vähintään 8 tunnin sairausloman. ”Turvallisesti Atrialta kotiin” on vuonna 2017 käynnistetyn työturvallisuusohjelman nimi. Ohjelman avulla saavutettiin erinomaisia tuloksia: kaksi kolmasosaa tapaturmista on saatu eliminoitua viiden vuoden aikana.
 

– Tapaturmien määrä oli kohtuuttoman suuri, ja työntekijöidemme riski loukkaantua vakavasti työssä, mikä oli yksinkertaisesti mahdotonta hyväksyä. Onnettomuudet aiheuttavat yhtiölle myös suuria kustannuksia, sekä välittömiä että välillisiä kustannuksia, sanoo Atrian henkilöstöjohtaja Lars Ohlin.

– Ensimmäinen askel oli, että aloimme mittaamaan ja raportoimaan kaikkea turvallisuuteen liittyvää kaikilla toimipaikoilla, kuten riskihavainnot, pienet tapaturmat ilman sairauslomaa, sairauslomia aiheuttaneet tapaturmat ja vakavat tapaturmat. Käynnistimme turvallisuusarvioinnit kaikilla tehtailla työntekijöiden, työnjohtajien, ammattiliittojen edustajien ja turvallisuusasiantuntijoiden kanssa. Analysoimme kaikki laitteistomme ja kirjoitimme turvallisuusohjeet kaikille koneille.

Tällainen muutos ei olisi ollut mahdollista ilman atrialaisten asennemuutosta työturvallisuuteen.

– Aloimme puhua säännöllisesti työturvallisuudesta kaikkien työntekijöiden kanssa ja painotamme turvallisuussääntöjen noudattamisen ja positiivisen turvallisuuskulttuurin luomisen tärkeyttä.

– Onnettomuuksien määrä on vähentynyt joka vuosi vuodesta 2017 lähtien ja tänä vuonna lukumäärä jää alle 100:n, mikä tarkoittaa, että kaksi kolmasosaa tapaturmista on eliminoitu viiden vuoden aikana. Vuodelle 2025 tavoitteena on vähentää tapaturmien määrä enintään 55:een. Kun vertaamme lukujamme vastaaviin kilpailijoihimme Pohjoismaissa, olemme nyt "luokkamme paras", Lars Ohlin sanoo.

– Tällainen muutos ei olisi ollut mahdollista ilman asennemuutosta työturvallisuuteen.  Turvallisuus on nykyään olennainen osa päivittäistä toimintaamme, ja kiitos tästä kuuluu koko henkilöstöllemme.

juttukuva_BEKS_2013_00284.jpg