Kuntoluotsin tuella lisää työvuosia

Vastuu ihmisistä

Kuntoluotsin tuella lisää työvuosia

Atria Suomi on tiettävästi ensimmäinen ja ainoa suomalainen työnantaja, joka on perustanut erillisen kuntoutusluotsi-palvelun auttaakseen työkykyongelmaisia atrialaisia uusille urille.

Jos sairaus aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä tai heikentää olennaisesti työ- ja ansiokykyä, työntekijällä on oikeus saada tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi. Atrialla tämä hoidetaan tarjoamalla työntekijälle ammatilliseen kuntoutukseen erikoistuneen asiantuntijan, kuntoutusluotsin apua.

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää kuntoutujan työkykyä ja ansiomahdollisuuksia esimerkiksi ammatinvalinnanohjauksen, kuntoutustutkimuksen, työ- ja koulutuskokeilujen, työhön valmennuksen sekä uudelleen kouluttautumisen keinoin.