Koululaisesta toimitusjohtajaksi

Atria on jälleen vahvasti mukana Yrityskylässä kaudella 2016–2019. Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus, joka on palkittu maailman parhaana koulutusinnovaationa. Koululaiset työskentelevät päivän ajan aikuisten rooleissa ja oppivat samalla, miten yhteiskunta ja yrityselämä toimii. Tarkoituksena on havainnollistaa lapsille ja nuorille, mihin koulussa opittuja tietoja ja taitoja tarvitaan. 

Atrian anti Yrityskylään on hyvän ruoan Atria-ravintola, jossa työskentelee innokkaan toimitusjohtajan lisäksi iloinen joukko tarjoilijoita. 

Alakoululaisten Yrityskylä sijaitsee lukuvuosina 2016–2019 Vaasassa. Siellä vierailee joka lukuvuosi noin 5 000 kuudesluokkalaista opettajineen.