Osaamisen kehittäminen

Atria kouluttaa ja kannustaa kouluttautumaan niin töissä kuin sen ulkopuolella. Osaaminen ja näkemys kasvavat myös työnkierrolla. Suuressa yrityksessä on monipuoliset uramahdollisuudet. 

Miten Atrialla kehitetään osaamista?

Osaamisen kehittämistä ohjaavat liiketoiminnassa tunnistetut tarpeet.
• Osaamisen kehittämisen suunnittelussa ja henkilöstön kouluttamisessa Atria hyödyntää sisäisesti omia asiantuntijoitaan.
• Koko henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma tehdään vuosittain.
• Jokaisella tuotannon työntekijällä on työnopastuskortti, mikä käydään perehdytysvaiheessa ja myöhemmin työhyvinvointikeskustelujen yhteydessä läpi.
• Toimihenkilöiden osaamista kehitetään Oskari-osaamiskartoituksen avulla, mikä on osa kehityskeskusteluja.
• Painopiste kaikkien työntekijöiden kehittämisessä on työssäoppiminen.