Työ, josta saa paremman mielen

Atria on kasvava ja kansainvälinen, suomalainen elintarvikealan yritys, joka toimii koko ruokaketjussa – pellolta pöytään. Suomessa atrialaisia osaajia on noin 2 500,  Ruotsissa 820 ja Tanskan & Viron liiketoiminta-alueella 440.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen sekä palkkauksen oikeudenmukaisuus ovat Atrian sosiaalisen vastuun keskeisiä elementtejä. Kaikilla atrialaisilla on yhteinen, henkilöstön itse määrittelemä Atrian Tapa Toimia. Se ohjaa arkipäivän työtä.

Hyvinvointiin satsataan merkittävästi vuosikausia kestävissä ohjelmissa heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien ja se näkyy: atrialainen lähtee eläkkeelle reilut kaksi vuotta myöhemmin kuin suomalaiset keskimäärin. Liikunta, terveelliset elämäntavat ja työturvallisuus luovat Atrialla vahvan työkulttuurin, joka tukee jaksamista ja pitkiä työuria.

Atrialla seurataan usealla eri mittarilla henkilöstön työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Tutkimusten perusteella tiedetään, että Atrialla henkilöstön omistautuneisuus on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin suomalaisissa organisaatioissa yleisesti. Merkittävimmät vahvuudet Atria Suomessa liittyvät tutkimusten perusteella työnantajakuvaan, työmotivaatioon ja johtamiskulttuuriin. Suurimmat positiiviset muutokset liittyvät palkitsemisen oikeudenmukaisuuteen ja päätöksenteon tehokkuuteen.

Henkilöstön osaamisen varaan rakentuu yrityksen kaikkien toimintojen ja tuotteiden laatu. Henkilöstön hyvinvointi on ratkaisevan tärkeää myös Atrian kestävän kasvun kannalta. Vain tyytyväinen ja terve henkilöstö luo sellaisen työilmapiirin ja työnantajakuvan, joka mahdollistaa osaavan ja motivoituneen henkilöstön palkkaamisen.