Osaamista, oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta

Atria on kasvava ja kansainvälinen, suomalainen elintarvikealan yritys, joka toimii koko ruokaketjussa – pellolta pöytään. Suomessa atrialaisia osaajia on noin 2 300, Ruotsissa 880 ja Tanska & Viron liiketoiminta-alueella 445.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen sekä palkkauksen oikeudenmukaisuus ovat Atrian sosiaalisen vastuun keskeisiä elementtejä. Kaikilla atrialaisilla on yhteinen, henkilöstön itse määrittelemä Atrian Tapa Toimia. Se ohjaa arkipäivän työtä.

Atrialla uskotaan ihmisläheiseen johtamiseen, jossa kommunikoidaan ja osallistetaan työntekijöitä. Heidän kehittymistään esimiehinä ja asiantuntijoina tuetaan ja rohkaistaan. Esimiehemme kannustavat ideointiin ja antavat realistiset ja vaativat tavoitteet myös itselleen. Saamme paljon aikaan, koska esimiehet johtavat esimerkillään ja kokemuksellaan. Keskitymme ratkaisuihin, emme ongelmiin.

Sujuva ja avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on osa atrialaisten arkea – yhteistyötä tehdään niin ikään henkilöstön itse määrittelemistä arvoista käsin.

Atria tiedostaa vastuunsa myös lähiyhteisönsä nuorista. Yritys tarjoaa vastuullista kesätyötä sekä harjoittelu- ja opinnäytemahdollisuuksia vuosittain sadoille nuorille. Koululaisten Yrityskylä-toiminnassa Atria on ollut mukana jo useiden vuosien ajan.

Sustainability by Atria People

Atrian tulevaisuus riippuu osaavista ja hyvinvoivista työntekijöistä. Haluamme luoda työolosuhteet, jotka täyttävät asiantuntevien ammattilaisten vaatimukset, ja olla yksi elintarviketeollisuuden houkuttelevimmista työnantajista.

Mitä se tarkoittaa? Sen saavat kertoa työntekijämme itse.

Ajankohtaista