Meidänkin kesätyö on vastuullinen

Opiskelijoille

Meidänkin kesätyö on vastuullinen

Olemme mukana myös tänä vuonna Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Osallistumalla kampanjaan haluamme osoittaa kausi- ja kesätyöntekijöiden merkityksen Atrialle ja sitoutumisemme alla avattuihin hyvän kesätyön periaatteisiin.

 

Hyvä hakijakokemus

Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla siitä, miten rekrytointiprosessi etenee. Myös hakijoille, joita ei valita tehtävään, ilmoitetaan asiasta asianmukaisesti.

Atrialla tämä periaate toteutuu näin: Kerromme Atrian kausi- ja kesätyöpaikkailmoituksissa ja nettisivuillamme valintaprosessista ja sen aikataulusta. Olemme hakijoihin yhteydessä sen myötä, kun he rekrytointiprosessissa etenevät. Ilmoitamme valituksi tulleille henkilökohtaisesti ja niille, joille emme voi tarjota kesätyötä, ilmoitamme tuloksesta sähköpostitse viimeistään toukokuussa. Keräämme kausi- ja kesätyöntekijöiltämme vuosittain palautetta ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

 

Mielekäs työ

Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi. Vastuullinen kesätyönantaja jättää nuorelle positiivisen kuvan työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään.

Atrialla tämä periaate toteutuu näin: Atria tarjoaa kausi- ja kesätyöntekijöille mielekästä työtä mukavassa työyhteisössä. Kausi- ja kesätyöntekijämme työskentelevät pääsääntöisesti tuotantoprosesseissa, mutta joitakin kesätyöpaikkoja on tarjolla myös esimerkiksi alkutuotannon, talouden ja myynnin tehtävissä. Kerromme perehdyttämisen kautta kesätyöntekijöille heidän työtehtävänsä, vastuunsa ja valtuutensa. Kannustamme nuoria opiskelemaan ja hankkimaan koulutuksen kautta työelämässä tarvittavia osaamisia ja valmiuksia tekemällä laaja-alaista yhteistyötä opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa työpaikkaopintojen, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden saralla.

 

Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

Atrialla tämä periaate toteutuu näin: Tuemme uusia työntekijöitämme systemaattisilla työnopastus- ja perehdytyskäytännöillä heti työsuhteen alusta alkaen. Atrialla opastamisesta ja perehdyttämisestä vastaa esimies, mutta tuotannossa esimiesten tukena ovat nimetyt ja koulutetut työnopastajat. Kesätyöntekijät antavat kiitosta Atrian työnopastajille kannustavasta asennoitumisesta uusiin tulokkaisiin, ammattitaitoisesta otteesta sekä käytännönläheisestä opastuksesta – huumoria unohtamatta. Perehdytystä ja työtehtäviin opastamista seurataan perehdytyslomakkeen ja työnopastuskortin avulla. Järjestämme kesätyöntekijöille myös perehdytystilaisuuksia.

 

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

Atrialla tämä periaate toteutuu näin: Kausi- ja kesätyöntekijät ovat Atrialla yhtä tärkeitä kuin muutkin työntekijämme. Esimies, työnopastaja ja työkaverit tukevat ja opastavat kesätyöntekijöitä kuten muitakin työyhteisön jäseniä.

 

Kohtuullinen palkka

Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

Atrialla tämä periaate toteutuu näin: Sovimme palkasta ja muista työsuhteen ehdoista kirjallisella työsopimuksella kesätyöntekijän kanssa. Työntekijöiden palkkaus noudattaa Atrialla työehtosopimusta.

 

Kirjallinen työsopimus ja työtodistus

Vastuullinen kesätyönantaja tekee nuoren kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei itse sitä muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaisee häntä kertomaan mielipiteitään.

Atrialla tämä periaate toteutuu näin: Teemme kaikkien työntekijöidemme kanssa kirjallisen työsopimuksen, jolla sovimme työsuhteen ehdoista ja työsuhteen päätyttyä lähetämme automaattisesti työtodistuksen jokaiselle kesätyöntekijälle. Toivomme saavamme kaikilta kesätyöntekijöitä palautetta rekrytointiprosessista ja työskentelystä Atrialla kesätyökyselyn kautta. Kesätyökyselyn tulokset käydään osastoittain läpi ja toimintaa kehitetään palautteen perusteella. Epävirallisempia palautekeskusteluja kesätyöntekijällä on mahdollisuus käydä läpi työsuhteen. 

Lue lisää Vastuullinen kesäduuni -kampanjasta