Muutosvoimaa kehitystiimistä

Me atrialaiset

Muutosvoimaa kehitystiimistä

Atrialainen kolmen miehen asiantunteva kehitystiimi kutsuu itseään muutosvoimaksi, joka tukee ja seuraa linjaorganisaation toimintamallien kehittymistä. He etsivät ratkaisuja ongelmiin yli organisaatiorajojen käyttäen apunaan tunnuslukuja ja mittarointia.

— Tiimimme tehtävänä on tukea ja seurata linjaorganisaation jatkuvan parantamisen toimintamallien kehittymistä. Olemme muutosvoima, joka innostaa tuotantoa kehittämään. Toimimme katalyyttina nopeuttamassa kehityksen kulkua ja etsimme yhdessä ratkaisuja. Kehitystarpeet tulevat kuitenkin lähtökohtaisesti aina tuotannolta, meidän tehtävänä ei ole viedä läpi omaa kehittämisagendaa, analysoi Jouni Suokas, tuotannon kehityspäällikkö, tiiminsä työtä.

"Olemme muutosvoima, joka innostaa tuotantoa kehittämään."

On olemassa strategisia isoja, tuotannon määrittelemiä kehityshankkeita, joista on olemassa etukäteen valmisteltu projektilistaus sekä päivittäisjohtamisen kautta nimettyjä kehityskohteita, jotka vaativat nopeaa reagointia. Tiimi tekee nyt töitä erityisesti tuorelihan ja lihavalmisteen osastoilla, joissa on tunnistettu eniten potentiaalia kehitystyöhön.

Prosessiasiantuntija Tomi Harju mainitsee tuorelihaosaston menestyksekkään Idea-järjestelmän pilottihankkeen hyvänä esimerkkinä siitä, miten päivittäisjohtamisella ratkaistaan ongelmia yhdessä tuotannon väen ja työnjohdon voimin. Kehitysideoiden avulla tuorelihalla työskentelyä on virtaviivaistettu. Läpimenoajat ovat lyhentyneet työvaiheita yhdistämällä ja välivarastointivaiheita on pystytty jättämään pois. Tehtyjen muutosten positiivinen vaikutus on nähtävissä tuottavuuden mittaustuloksissa.

Tomi.jpg
Prosessiasiantuntija Tomi Harju nostaa tuorelihaosaston pilottihankkeen esimerkiksi positiivisesta muutoksesta, joka toteutettiin yhteistyössä tuotannon ja työnjohdon kanssa.

Päätökset perustuvat faktoihin ja dataan

Kehitystiimin tehtävänä on ratkaista vaikeita ja osastorajat ylittäviä kehityshaasteita. Ongelmatilanteissa tiimi haastaa ja kyseenalaistaa nykyisiä käytäntöjä ja toimintamalleja. Tämä ei aina ole kaikkien mieleen ja muutosta saatetaan aluksi vastustaa. Siksi ongelmaa lähestytään aina tunnuslukujen ja mittareiden kautta, jotta kehittämisen taustalla on todennettua tietoa muutoksen läpiviennin tueksi.

Kehittämisen taustalla on aina todennettua tietoa muutoksen läpiviennin tueksi

Aina ei osata ottaa huomioon kokonaisuutta, vaan nähdään ainoastaan oman osaston saama hyöty. Joskus osaston hävikki saattaa pienentyä, kun toisella osastolla otetaan käyttöön uusi toimintamalli. Aina on pyrittävä kuitenkin löytämään koko yrityksen kannalta paras ratkaisumalli.

— Meidän tiimin tehtävä on olla neutraali toimija ja pyrkiä löytämään ratkaisu yli osastorajojen ”Atrian lakki päässä”, huomauttaa Jouni. — Perustamme päätökset faktoihin ja dataan, keskitymme tuloksiin. Lähtökohtana on nimenomaan toiminnan kehittäminen, investointeja ei yleensä tarvita ollenkaan. Kaikesta huolimatta kehityskohteille on oltava priorisointijärjestelmä. Kohteelle on löydyttävä liiketoiminnallinen potentiaali, jotta kehitystyöhön kannattaa lähteä.

Jouni.jpg
Kehitystiimin rooli on heka ratkaisuja yli organisaatiorajojen, kertoo tuotannon kehityspäällikkö Jouni Suokas.

Operatiivinen kehitystyö ja uusien toimintamallien etsiminen ei ole vain työnjohdon työtä. Muutoksen läpivienti vaatii koko organisaation tukea ja jokaisen työntekijän sitoutumista. Muuten tulokset jäävät laihoiksi.

Muutoksen läpivienti vaatii koko organisaation tukea ja jokaisen työntekijän sitoutumista. Muuten tulokset jäävät laihoiksi.

Kaikki tunnusluvut rakentuvat käyttäjien tuottamaan dataan, joka toimii kehitystyön kivijalkana. Siksi työntekijän rooli on erittäin tärkeä myös tuotantojärjestelmien kirjauksissa. Kirjaukset on tehtävä sovitusti, jotta niistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää kehityskohteiden etsimisessä.

Kehitystiimi:

Jouni Suokas on työskennellyt Atrialla jo vuodesta 2004 useissa eri tehtävissä. Tuotannon kehityspäällikkönä hän on toiminut viimeiset kaksi vuotta. Jounin kehitystiimin prosessiasiantuntijoina työskentelevät Tomi Harju ja Ari Siltaoja. Kasvavan tuotannonkehittämisroolin lisäksi Tomi ja Ari ovat tuotannon tietojärjestelmien pääkäyttäjiä. Tomi Harju on pitkän linjan atrialainen kuten Jounikin ja tullut Atrialle tuotantotehtäviin vuonna 2004. Ari Siltaojan ura Atrialla alkoi A-Rehulla Koskenkorvalla vuonna 2009, mutta kymmenen vuoden mutkan kautta Ari palasi takaisin, kun hänet valittiin Atria Trainee -koulutusohjelmaan kolmisen vuotta sitten.