Tekniset toiminnot

Olemme liikkeellä mieluiten jo ennen vikaa. Pidämme koneemme käynnissä ja kiinteistömme kunnossa, sillä se on toimintamme perusedellytys.

Tekninen palvelumme vastaa pääsääntöisesti koneiden, laitteiden, järjestelmien sekä laitosten huollosta ja kunnossapidosta.  Hyvällä suunnittelulla vikatilanteet voidaan minimoida. Hyvän suunnittelun lisäksi onnistuminen edellyttää riittävää ymmärrystä kunnossapidon kokonaisuudesta ja riippuvuuksista. Lisäksi tarvitaan selkeitä rooleja, tarkkaa seurantaa ja tilannekuvaa, hyvää tiedonkulkua ja nopeaa ongelmanratkaisua.

Koulutustahan se vaatii, ja soveltuvat tekniikan alan opinnot tekevät työstä sujuvaa (DI, Ins.).


Tuotantotekniikan automaatiojärjestelmät ovat osaamisen ydin

Tuotantotekniikan automaatiojärjestelmät ovat osaamisen ydin