Laboratorio

Haluamme varmistaa tuotteidemme ja tuotantoprosessiemme laadun.

Atria Suomi Oy:llä toimii Nurmossa ja Kauhajoella FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima (SFS-EN ISO/IEC 17025) elintarvike- ja ympäristötestauksen laboratorio akkreditointitunnuksella T185. Akkreditoitu pätevyysalue on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi. Atria Suomi Oy:n laboratorioiden toiminnan pääpaino on mikrobiologisessa analytiikassa. Laboratorio palvelee myös muita Atrian tuotantoyksiköitä. Laboratoriomme tekevät, koordinoivat ja raportoivat lakisääteisiä ja muita omavalvontaamme liittyviä tutkimuksia. Näytteitä otetaan tiloilla, lihasta ja muista raaka-aineista tuotantoprosessin aikana sekä valmiista tuotteista. Tuotantoympäristön hygieniaa seurataan säännöllisesti. Lisäksi laboratorioissa tehdään tuotantoprosessiemme kehityksessä tarvittavia tutkimuksia.

Tutkimustyössä tarvitaan laborantteja tai muita laboratorioalan osaajia.