Hieno paikka työskennellä

Mitä kaikkea me teemme?

Hieno paikka työskennellä

Atria Suomen laboratorioissa tuotetaan dataa, jolla on iso merkitys Atrian menestystarinassa. Nurmossa ja Kauhajoella toimivat laboratoriot palvelevat kaikkia Atrian tuotantoyksiköitä.

Nurmossa on kaikkiaan yhdeksäntyöpistettä, joissa laborantit työskentelevät analytiikan, välinehuollon ja näytteenoton parissa. Nurmon ”päälaboratorio” sijaitsee sikateurastamon yläpuolella. Sikateurastamon yhteydessä on myös pienempi trikiinilaboratorio, jossa tutkitaan jokaisesta siasta otettavat näytteet.

Kauhajoella yhden hengen laboratoriossa tutkitaan nautateurastamon ja -leikkaamon näytteitä. Pienemmän analyysivalikoiman vuoksi osa Kauhajoen näytteistä lähetetään Nurmoon analysoitaviksi.

Työnkiertoa pisteiden välillä

Työnkierto toimii siten, että henkilökunta vaihtaa työpisteitä viikoittain. Laboratoriopäällikkö Johanna Haaviston mukaan viikossa pääsee hyvin sisään siihen, mitä kyseisellä työpisteellä tapahtuu. Laboratorio toimii pelkästään päivävuorossa, mutta tarvittaessa päivää on mahdollista pidentää.

– Ajoittain tulee vastaan käsitys, että labra olisi auki iltaisin, mutta näin ei tosiaan ole. Tarvittaessa teemme töitä myös iltaisin ja viikonloppuisin elintarviketoimitusten varmistamiseksi, mutta se ei ole normaali tilanne.

– Joustavuus on meidän vahvuus. Jos palvelu ostettaisiin talon ulkopuolelta, näytemäärissä ja analysointiaikatauluissa ei olisi samanlaista joustoa, Johanna sanoo.

Toinen vahvuus ovat modernit menetelmät, joiden avulla mahdollisiin ongelmiin päästään kiinni nopeasti.

– Esimerkiksi geenisekvensseihin perustuvalla analytiikalla pystytään saamaan tuloksia jo yhden vuorokauden mikrobikasvatuksen jälkeen, kun jotkut maljoilla tehtävät menetelmät voisivat vaatia useampia vuorokausia.

juttukuva_TEK_0215.jpg

"Labra on hieno paikka työskennellä, sillä tämä on omalla tavallaan näköalapaikka koko Atrian Suomen toimintaan", sanoo Johanna Haavisto.

Akkreditointi takaa luotettavuuden

Tiimissä työskentelee laatuvastaava ylemmän AMK-insinöörin tutkinnolla sekä laborantteja, bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä ja laboratorioanalyytikkoja. Kaksi vuotta sitten taloon tullut Johanna on opiskellut biotekniikkaa ja väitellyt tohtoriksi 2019.

Laboratoriolla on akkreditointi ja sen toimintaa säätelee kansainvälinen standardi (ISO 17025). Akkreditointi takaa tulosten luotettavuuden ja oikeellisuuden, joita todennetaan vuosittaisilla FINAS:n auditoinneilla ja säännöllisillä laboratorioiden välisillä vertailututkimuksilla.

Uuteen BRC-standardiin siirtyminen on työllistänyt myös laboratorion henkilökuntaa viime aikoina paljon. Itse laboratoriolla on oma ISO17025-standardi, jonka avulla pystytään osoittamaan toiminnan jäljitettävyys.

"Akkreditointi on Atrian asiakkaille tärkeä asia, samoin Ruokaviraston suuntaan, että meidän tuloksiin voidaan luottaa."

– Akkreditointi on Atrian asiakkaille tärkeä asia, samoin Ruokaviraston suuntaan, että meidän tuloksiin voidaan luottaa.

Näytteitä otetaan lihasta ja muista raaka-aineista tuotantoprosessin aikana sekä valmiista tuotteista. Lisäksi laboratorioon tulee näytteitä muista toimipaikoista ja tiloilta.

Kokonaisuuden hallinta haastavinta

Johannan mukaan kokonaisuuden hallinta on labratiimin työssä kaikkein haastavinta.

– Kun palvelemme koko taloa, on aika iso asia, että saamme kaikki analyysit hoidettua ja pystymme vastaamaan osastojen tarpeisiin. Laboratoriossa analysoidaan jatkuvasti erilaisia lakisääteisiä ja omavalvontanäytteitä, mutta usein samalla tehdään myös isompia tutkimusprojekteja.

Suuri laitekanta tuo sekin haasteita: voi tulla laiterikkoja, joihin pitää saada nopeasti ratkaisu. Analytiikka kun ei voi pysähtyä.

Näytemäärät ovat valtavia, sillä vuosittain tehdään yli 100 000 analyysiä. Laboratoriossa tehtävällä työllä onkin iso rooli laadun varmistamisessa.

– Toki osastot ovat niitä, jotka laadun loppuviimein tekevät, mutta me pystymme osoittamaan, että se on laadukasta. Samoin osoitamme kohdat, joissa kehitettävää edelleen olisi.

– Labra on hieno paikka työskennellä, sillä tämä on omalla tavallaan näköalapaikka koko Atrian Suomen toimintaan.

– Koemme olevamme tekemisissä tärkeiden asioiden kanssa. Työllä on merkitystä, sillä elintarviketurvallisuus on iso asia, ja me pääsemme konkreettisesti tekemään töitä sen eteen, Johanna tiivistää tiiminsä ajatukset.

 

Teksti on julkaistu alunperin Atria Suomen henkilöstölehdessä 3/2022.

Teksti: Pirjo Latva-Mantila
Kuvat: Tuukka Kiviranta