Laadukas vaatimus

Katja, laatupäällikkö

Laadukas vaatimus

Laatupäällikön tehtävä on seurata muuttuvaa lainsäädäntöä sekä asiakas- ja vientivaateita ja sulauttaa näitä yhteistyössä tuotannon kanssa työhön ja tuotantoon sujuviksi toimenpiteiksi. Viranomaiset, asiakkaat ja alan standardit ovat varsin vaativia, ja hyvä niin. Maailmanluokan laatu ei muuten synny. 

Katja Lehtisen työ on osata jalkauttaa laki, standardit ja muut vaatimukset Atrian laatuketjun eri osiin.  

Hän seuraa työssään alati muuttuvaa lainsäädäntöä jo ennen muutosten julkaisua mm. ministeriön lähettämien komission hygieniaryhmän raporttien ja lausuntapyyntöjen kautta. 

– Ministeriö pyytää laitoksia usein kommentoimaan valmisteilla olevaa tai muuttuvaa lainsäädäntöä. Katsomme lakia usealta eri kantilta: miten muuttuva lainsäädäntö tulisi vaikuttamaan toimintaamme, onko lainsäädäntö tasa-arvoista ja toisaalta, millaista tietoa voimme tarjota lainsäädäntötyön tueksi. 

Laatu- ja tuoteturvallisuusstandardit ovat tyypillisiä asiakasvaateita. 

– Standardi on asiakkaalle kuin luottamuslause, vakuutus siitä, että laitos täyttää tuoteturvallisuudelle ja laadulle määritetyt vaateet. Kun standardit ovat käytössämme, asiakkaan ei tarvitse niin usein tarkastaa toimintaamme.

– Myös vienti kuuluu vastuualueeseeni. Viemme lihaa ja tuotteita ulkomaille. EU-alueella noudatamme EU-lainsäädäntöä, mutta monessa EU:n ulkopuolisessa maassa on maakohtaisia vaatimuksia, joita joudumme oman lainsäädäntömme lisäksi noudattamaan voidaksemme toimittaa tuotteita kyseessä oleviin maihin. 

Tulevaisuuden peruutuspeili

Katjalla on harvemmin kahta samanlaista työpäivää. Projektit, selvitystyöt ja palaverit seuraavat toisiaan niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. 

– Olenkin kiitollinen kaikista Atrialla saamistani työmahdollisuuksista ja kokemuksista, jotka ovat opettaneet paljon.

Katja tuli Atrialle töihin vuonna 2001 henkilöstöravintolaan. Bio- ja elintarviketekniikan opinnot alkoivat pari vuotta myöhemmin kuten pian myös laatuassistentin työt. Kokemusta on karttunut myös siipikarjan teurastamon ja leikkaamon työnjohtajan tehtävistä.

– Kokemusperäinen tieto prosesseistamme avaa laadun käsitteen aivan eri tavalla. Tuntemalla prosessin vaateet pystyy nämä paremmin mieltämään päivittäiseen tuotannon käyttöön ja yhteistyössä tuotannon kanssa työstää toimiviksi ratkaisuiksi.

Laatuvaatimuksen jalkauttaminen vaatii Katjalta vuorovaikutuskykyä ja joustavuutta. 

– Kun tuotannon työntekijöille menee sanomaan, ”notta nyt tarttiskin teherä näin”, voi vastaanotto olla alkuun nuiva, Katja nauraa. – Onneksi ammattilaiset ymmärtävät ja sisäistävät työkseen, miksi ohjeistuksiin voi tulla muutoksia. Eikä tätäkään työtä yksin tehdä. Yhteistyö tuotannon kanssa on äärimmäisen tärkeää onnistumisten kannalta. Tiimissäni on lisäksi neljä laadunohjaajaa, joiden kanssa työskentely sujuu mainiosti.

Mikä kertoo, että työnne on tuottanut hedelmää?

– Peruutuspeili. Kun vertaan nykyhetkeä vuosia sitten vallinneeseen aikaan, näen onnistumisen selkeimmin.

Atrian plussat
+ etenemään kannustava ja palkitseva yritys
+ suuruus tuo paljon mahdollisuuksia
+ luotettavasti laadun ykkönen