IT-tiimiä tarvitaan kaikessa

Me atrialaiset

IT-tiimiä tarvitaan kaikessa

Atria Suomen IT-tiimissä työskentelee yli 30 henkilöä, heistä suurin osa Nurmossa, jossa konsernin suurimmat datakeskukset ovat. IT-tiimiä tarvitaan lähestulkoon kaikessa Atrian tekemisessä.

Nurmossa tuotetaan IT-palveluita Atrian muihinkin toimipisteisiin, myös Suomen ulkopuolelle Ruotsin, Tanskan ja Viron tehtaille.

– Jos palvelimet tai yhteydet eivät Nurmossa toimi, Tanskassa ei pystytä tulostamaan tuotepakettiin tarraa, ICT-päällikkö Vesa Rinta-Jaskari kertoo esimerkin IT-tiimin merkityksestä.

Jos IT-tiimi jättäisi työnsä tekemättä, järjestelmät toimisivat hetken normaalisti, kunnes tulisi äkkipysäys.

"Ilman IT-järjestelmiä ei voitaisi ottaa raaka-aineita sisään eikä talosta saataisi mitään ulos."

– Teollisessa toiminnassa kaikki perustuu digitalisaatioon ja tiedon liikkumiseen. Ilman IT-järjestelmiä ei voitaisi ottaa raaka-aineita sisään eikä talosta saataisi mitään ulos, kuvailee 30 vuotta talossa työskennellyt Vesa.

Hän on seurannut läheltä, miten toiminta on kehittynyt ruutupaperiraportoinnista ja muutaman henkilön ATK-osastosta tähän päivään ja miten valtavaksi tieto- ja viestintäteknologian (ICT) merkitys on kasvanut.

Vesa.jpg
ICT-päällikkö Vesa Rinta-Jaskari on seurannut digitalisaation nopeaa kehitystä läheltä.

Atrian kaikissa toimipisteissä käytetään pääosin samoja IT-järjestelmiä. IT-tiimissä on mukana ITC:n, tuotannon, talouden, tieto- ja viestintätekniikan, automaation sekä liiketoimintatiedon hallinnan (BI) asiantuntijoita.

Raakadata selkeään muotoon

Eveliina Lehtola tuli Atrialle vuonna 2021 sitten kehittämään liiketoimintatiedon hallintaa. Muun BI-tiimin kanssa hän vastaa Itikanmäen toimipisteessä siitä, että erilaisten järjestelmien keräämä valtava tietomäärä saadaan helposti tulkittavaan muotoon.

– Raakadatasta ei ole iloa sellaisenaan, vaan se vaatii käsittelyä ja usein myös visualisointia, jotta sitä pystyttäisiin hyödyntämään näppärästi liiketoiminnassa ja johdon päätöksenteossa, Eveliina kertoo.

"Raakadatasta ei ole iloa sellaisenaan, vaan se vaatii käsittelyä ja usein myös visualisointia, jotta sitä pystyttäisiin hyödyntämään."

Eveliina.jpg
BI Developer Eveliina Lehtolan työtä on työstää data helposti tulkittavaan muotoon.

Atrialta on nykypäivänä vaikea löytää asiaa, josta ei raportoitaisi. Yksityiskohtaista tietoa kerätään sähkön ja veden kulutuksesta aina ylityötunteihin ja reseptirakenteisiin.

Tuotannon, alkutuotannon, laboratorion ja osin myös tekniikan IT-järjestelmät taas ovat järjestelmäasiantuntija Jukka Hongiston alaa. Työhön kuuluu ylläpitoa ja kehittämistä, samoin uusien järjestelmien suunnittelua ja käyttöönottoa.

– Lisäksi hankimme ja asennamme erilaisia laitteita tuotannon tarpeisiin.

Jukka.jpgJärjestelmäasiantuntija Jukka Hongisto huolehtii, että järjestelmät toimivat ja uudet laitteet ovat käyttövalmiina.

Vesa keskittyy osaltaan tietoturvan parantamiseen.

– Yleensä kun tietoturvaa lisätään, kaikki asiat menevät vähän monimutkaisemmiksi ja ylläpidon tarve kasvaa.

IT-osaajista on kova pula

IT-osastolla on rekrytointi päällä. IT-osaajista on kova pula Etelä-Pohjanmaan alueella. Kun etätyöskentely on yleistynyt, pääkaupunkiseudun yritykset ovat haalineet parhaat osaajat myös maakunnista. 

Koska reilun 30 hengen porukka ei riitä Atrian koko IT:n ylläpitoon, osastolla on myös kymmeniä yhteistyökumppaneita eri osaamisalueilla. Langat pidetään silti tiukasti omissa käsissä.

Kiitos koronapandemian jälkimaininkien, Atrian IT-osastolla on siirrytty työskentelyssä hybridimalliin: jos mahdollista, työtä on lupa tehdä myös kotona. Tarvittavat henkilöt ovat kuitenkin Nurmossa paikalla aina arkisin. 

– Vaikka Suomessa tehdään pääasiassa kahta vuoroa, apua pitää olla saatavissa työajan ulkopuolellakin, sillä muissa maissa tuotanto pyörii kolmessa vuorossa, Vesa ja Jukka kertovat.

Työn iloa onnistumisista 

”Onnistumiset”, kuuluu vastaus, kun IT-tiimiltä kysyy, mistä työn ilo syntyy.

– Kun saa jonkin kokonaisuuden toimimaan ja kaikki ovat tyytyväisiä. Silloin tuntuu hyvältä, sanoo Jukka.

– Iloa tuottaa myös se, että pystyy olemaan avuksi ihmisille, kertoo Eveliina.

Vesa iloitsee hyvästä tiimihengestä.

"Työkavereilta saa aina apua. Se on iso asia."

– Me kaikki tunnetaan toisemme tiimin sisällä, eikä ole kynnystä mennä kysymään apua, jos yön pimeinä hetkinä joutuu selkä seinää vasten, kun mikään ei toimi. Työkavereilta saa aina apua. Se on iso asia.

Teksti: Pirjo Latva-Mantila
Kuvat: Tuukka Kiviranta

Juttu on julkaistu alunperin Atrian Parempi mieli 4/2022-henkilöstölehdessä.