Yritysvastuun kehittyminen 2022

Yritysvastuun kehittyminen 2022

Atrian vastuullisuustyö näkyy konkreettisissa teoissa

Atria päivitti vastuullisuusohjelmansa vuonna 2021, ja uudistetun ohjelman jalkautus käytäntöön alkoi raportointivuonna. Kehitämme vastuullisuuttamme edelleen kolmen ison teeman kautta: Maapallo, Ruoka ja ihmiset.

Maapallo-teeman tärkein tavoite on Hiilineutraali Atria. Atrialla onkin haettu aktiivisesti ratkaisuja uusituvan energian käyttöön laajentamalla Atrian Aurinkopuistoa, tutkimalla ja selvittämällä tuulivoiman mahdollisuuksia ja edistämällä biokaasulaitoksen rakentamista. Atria on asettanut kestävän kehityksen tavoitteita omaan tuotantoonsa useiden sitoumusten kautta. Näitä ovat esimerkiksi Science Based Target (SBTi) -ilmastositoumus, materiaalitehokkuussitoumus ja energiatehokkuussitoumus. Atria liittyi keväällä 2022 kansainväliseen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen, ja samalla Atria hyväksyttiin mukaan Climate Ambition Accelerator -koulutusohjelmaan. Liittyminen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen vahvistaa Atrian kehitystyötä ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun osalta.

Ruoka-teeman keskiössä on luonnollisesti Atrian tuottama ruoka. Haluamme olla mukana kuluttajan kaikissa ruokahetkissä tarjoamalla vastuullisesti tuotettua ruokaa luontoa ja ympäristöä kunnioittaen. Ravitseva ja turvallinen ruoka tarkoittaa Atrialla avointa ja jäljitettävää ketjua, antibioottivapaata tuotantoa, eläinten hyvinvoinnista huolehtimista, tuoteturvallisuudesta huolehtimista ja ravitsemuksellisten asioiden huomiointia tuotekehityksessä. Atria laajensi raportointivuonna antibioottivapaan possun tuotantoa.

Ihmiset-teeman alla tärkein projektimme on Turvallisesti Atrialta kotiin, jossa olemme useamman vuoden ajan saaneet hyviä tuloksia muun muassa työtapaturmien vähentämisessä. Atria aloitti raportointivuonna tiiviin yhteistyön Lastenklinikoiden Kummien kanssa. Ruokapöytäkeskustelut-yhteistyö vie lapsiperheisiin arvokasta viestiä lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisesta – keskustelulla edistetään lasten henkistä hyvinvointia ja, vuorovaikutusta sekä vahvistetaan perheen välisiä suhteita.

Merja Leino
Johtaja, vastuullisuus

Lue myös