Taloudellinen kehittyminen 2022

Taloudellinen kehittyminen 2022

Atria teki hyvän tuloksen haastavissa olosuhteissa

Vuonna 2022 Atrian liikevaihto oli 1 696,7 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2021 liikevaihtoon oli 156,5 miljoonaa euroa. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 49,0 miljoonaa euroa, joka oli samalla tasolla kuin edellisvuonna (49,2 MEUR). Kustannusinflaatio oli poikkeuksellisen voimakasta, ja ratkaiseva tekijä tuloksen hallinnassa olivat myyntihintojen korotukset. Vuosi 2022 oli Atrialle hallittu suoritus, jossa päivittäisessä toiminnassa keskityttiin niihin asioihin, joihin voitiin vaikuttaa. Strategista kehitystä toteutettiin suunnitellusti.

Hallittu suoritus

Hallittu suoritus

”Atria kasvoi kannattavasti ja hallitusti vuoden 2022 vaativassa ja äkillisesti muuttuneessa toimintaympäristössä. Vuosi osoitti, kuinka erinomaisesti pystymme sopeutumaan epävarmuuksiin ja nopeisiinkin muutoksiin, mikä näkyi kustannustehokkaana ja häiriöttömänä toimintana niin omassa organisaatiossa kuin koko atrialaisessa ruokaketjussa.”

Mika Ala-Fossi, Atria Suomi -liiketoiminta-alueen johtaja

 

Liikevaihto 1 265,3 miljoonaa euroa (1 105,7 milj. euroa v. 2021)
Liikevoitto 49,4 miljoonaa euroa (48,1 milj. euroa v. 2021)

Tutustu Atria Suomen markkinaan ja markkina-asemaan

Toimintojen tehostamista

Toimintojen tehostamista

”Atrian edustamien päätuoteryhmien markkina Ruotsin vähittäiskaupassa kasvoi selvästi edellisvuotta enemmän. Markkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta pystyimme hyvin edistämään strategiamme keskeistä tavoitetta, toimintojen tehostamista.”

Jarmo Lindholm, Atria Ruotsi -liiketoiminta-alueen johtaja

 

Liikevaihto 356,2 miljoonaa euroa (351,7 milj. euroa v. 2021)
Oikaistu liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa v. 2021)

Tutustu Atria Ruotsin markkinaan ja markkina-asemaan

Vahvat asemat markkinoilla

Vahvat asemat markkinoilla

Vahva markkina-asema säilyi Tanskassa

”Atria piti vahvan markkinakakkosen asemansa Tanskan suurilla leivänpäällisten markkinoilla.  Yhtiön toimittaja­osuus Tanskan päivittäistavara­kaupassa oli 16 prosent­tia.”

Svend Schou Borch, Atria Tanska -liiketoiminta-alueen johtaja

Markkinaosuus kasvoi Virossa

”Atrian myynnin arvo ja määrä kasvoivat Virossa poik­keuksellisen paljon edellisvuodesta. Atrian määrällinen toimitta­ja­osuus nousi noin 20 prosenttiin.”

Olle Horm, Atria Viro -liiketoiminta-alueen johtaja

Liikevaihto 112,9 miljoonaa euroa (104,9 milj. euroa v. 2021)
Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa v. 2021)

Tutustu Atria Tanska & Viron markkinaan ja markkina-asemaan

Tutustu vuoden 2022 raportteihin

Lue myös