Strategian kehittyminen 2022

Strategian kehittyminen 2022

Atrian tärkeimmät strategiset tavoitteet ja painopisteet vuonna 2022

Yrityksemme uusiutumista, kannattavaa kasvua ja omistaja-arvon lisäämistä tukevat toimintamme kolme peruspilaria: erinomainen kaupallinen osaaminen, tehokas toiminta ja vastuullinen, kestävää arvoa sidosryhmillemme tuottava toimintatapa ja kulttuuri.

Vuosiksi 2021–2025 laadittu strategia jatkaa johdonmukaisesti aiempien strategiakausien pitkäjänteistä työtä vahvan ja vakavaraisen Atrian kehittämiseksi. Toimintamme keskiössä säilyy tuttu missiomme: Hyvä ruoka – parempi mieli.

Tavoitteiden ja painopisteiden toteutus 2022

Voitamme siipikarjassa
Laajennamme valmisruoassa
Parannamme punaisen lihan kannattavuutta
Vahvistamme Foodservicea, mukaanlukien pikaruoka
Kasvamme kannattavasti Ruotsissa
Vastuullisuuden edelläkävijä
Paras kumppani omistaja-tuottajille
Sitoutunut henkilöstö
Vahva taloudellinen suorituskyky
Parannamme toimitusketjun tehokkuutta

Atrian taloudelliset tavoitteet ja toteumat 2020–2022

Tavoite Toteuma 2022** Toteuma 2021** Toteuma 2020
Liikevoitto 5 % 2,9 % 3,2 % 2,7 %
Omavaraisuusaste 40 % 44,8 % 48,7 % 46,8 %
Oman pääoman tuotto (ROE) 10 % 8,9 % 8,2 % 5,7 %
Osingonjako tilikauden voitosta 50 % 49,0 %* 49,5 % 61,4 %
       
* 2022: Hallituksen esitys      
** Toteumat 2021–22 eitetään oikaistuina kertaluonteisilla erillä. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Vuosikertomuksen sivuilla 61–64.

Tutustu vuoden 2022 raportteihin

Lue myös