Osakesarjat

Osaketieto

Osakesarjat

Yhtiöllä on KII- ja A-osakesarjat. Jokainen KII-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10) äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä.A-sarjan osakkeilla on etuoikeus 0,17 euron osinkoon, minkä jälkeen KII-sarjan osakkeille suoritetaan osinkoa 0,17 euroon asti. Mikäli osinkoa on vielä jaettavissa tämän jälkeen, A- ja KII-sarjan osakkeilla on samanlaiset oikeudet osinkoon.     

 

KII-osakesarjan omistus

 Kpl

Itikka osuuskunta

  4 914 281

Lihakunta

4 020 200

Osuuskunta Pohjanmaan Liha

    269 500 

 

 

  31.12.2015
Osakkeiden lukumäärä, milj. kpl
 (A- ja KII-sarjan osakkeet yht.)
                                    31.12.2014


      31.12.2013


     31.12.2012


     31.12.2011
A-Sarja   19,1 19,1  19,1  19,1  13,9 

KII-sarja

9,2  9,2  9,2  9,2  9,2 
Yht.  28,3  28,3  28,3  28,3  23,1