Palkkiot

Sijoittajat

Palkkiot

Palkitsemispolitiikka

Atria Oyj:n palkitsemispolitiikassa asetetaan puitteet Atria Oyj:n hallituksen jäsenten, hallintoneuvoston jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiselle. 

Hallintoneuvoston palkitseminen
Hallituksen jäsenten palkitseminen
Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen
Muun johtoryhmän palkitseminen
Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät
Hallituksen voimassa olevat palkitsemista koskevat valtuutukset