Johtoryhmä

Atria-konsernilla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmän tehtäviin lukeutuu muun muassa strategisten suunnitelmien laadinta ja niiden jalkauttaminen, merkittävien hankkeiden ja organisatoristen muutosten käsittely sekä konsernin riskienhallintatoimenpiteiden läpikäynti ja toteuttaminen omilla vastuualueillaan.

Vuonna 2022 johtoryhmä kokoontui yhdeksän kertaa.

Kai Gyllström, toimitusjohtaja
Tomas Back, talousjohtaja
Mika Ala-Fossi, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Suomi
Jarmo Lindholm, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Ruotsi
Olle Horm, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Viro
Pasi Luostarinen, johtaja, markkinointi ja markkinatieto
Merja Leino, johtaja, vastuullisuus

Liiketoiminta-alueiden johtajat

Atria Suomi - Mika Ala-Fossi
Atria Ruotsi - Jarmo Lindholm
Atria Tanska & Viro - Tomas Back (Tanska) ja Olle Horm (Viro)


Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut taloudelliset etuudet