Atria Oyj

Atria Oyj

Hallitus

Atria Oyj:n hallitus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola
Hallituksen varapuheenjohtaja Pasi Korhonen

Hallituksen jäsenet

Nella Ginman-Tjeder
Mika Joukio
Jukka Kaikkonen
Leena Laitinen
Kjell-Göran Paxal
Ahti Ritola

Atrian hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä. Atrian hallituksen jäsenen toimikausi poikkeaa Hallinnointikoodin suosituksen 6 mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % äänimäärästä, ovat ilmaisseet pitävänsä yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen kannalta kolmen (3) vuoden toimikautta hyvänä, eivätkä ole nähneet tarvetta yhtiöjärjestyksen mukaisen toimikauden lyhentämiselle. Hallinnointikoodin suosituksesta 10 poiketen kolme hallituksen jäsentä kahdeksasta on yhtiöstä riippumattomia. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan ymmärtäminen edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista lihaliiketoimintaan.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään yhtiön osakkeenomistajien Lihakunnan ja Itikka osuuskunnan osakassopimuksen mukaisesti.

 

MAR-asetus (Market Abuse Regulation) EU:ssa pvm. 3.7.2016
3. heinäkuuta 2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014, ”MAR”) seurauksena Sisäpiirirekisteriä ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen.  Nykyinen sisäpiirirekisterisivu tullaan poistamaan 2.7.2017.

Hallituksen tehtävät 
Hallituksen valiokunnat  
Palkkiojärjestelmät
Hallituksen ja hallintoneuvoston monimuotoisuutta koskevat periaatteet