Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

H1/2023

Atria-konsernin liiketoimintaan, liikevaihtoon tai tulokseen voivat vaikuttaa useat epävarmuustekijät. Atria on kuvannut liiketoiminnan riskit ja riskienhallinnan laajemmin vuosikertomuksessaan 2022, joka löytyy osoitteesta www2.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset.

Inflaatio on pysynyt Euroopassa korkealla tasolla myös vuoden toisella neljänneksellä, vaikka se on hieman kääntynyt laskuun. Korkealla pysyneet raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten hinnat sekä palkkojen korotukset ja Euroopan keskuspankin toistuvat ohjauskoron nostot ovat lisänneet kustannuksia. Kuluttajien ostovoimaan ovat erityisesti vaikuttaneet sekä sähkön hinta että kuluttaja- ja asuntoluottojen keskikorkojen nousu.

Atrian laaja tuotevalikoima, kyvykkyys kehittää tuotevalikoimaa vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja tunnetut tuotemerkit ovat auttaneet sopeutumisessa tilanteeseen, jossa kuluttajat joutuvat suunnittelemaan entistä tarkemmin, mitä ruokaa he ostavat. Haastavassa tilanteessa ovat auttaneet myös Atrian hyvä markkina-asema ja vahva tase. Inflaatio voi kuitenkin edelleen lisätä Atrian kustannuksia. Tulevan satokauden onnistumisella ja geopoliittisella tilanteella on puolestaan vaikutusta raaka-ainekustannuksiin.

Riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti Atria on suojautunut vahinkoriskeiltä vakuuttamalla riskit konsernin ulkopuolella. Vuoden 2023 toisella kvartaalilla Atrian omavastuu on kasvanut omaisuus- ja keskeytysvakuutuksessa. Syynä tähän ovat vakuutusmarkkinoiden muutokset koronan, epävakaan geopoliittisen tilanteen ja globaalin vahinkokehityksen vuoksi. Atria panostaa tällä hetkellä aiempaa enemmän riskienhallintoimiin sekä jatkuvuussuunnitelmiin ja nostaa tehtaiden turvallisuustasoa.

Atria on varautunut lisääntyneeseen kyberrikollisuuteen ja tietojärjestelmähäiriöihin. Suunnitelmallisella valvonnalla ja kyberturvallisuuden jatkuvalla parantamisella pyritään takaamaan nopea reagointikyky poikkeamatilanteessa.

Atria omistaa noin kaksi prosenttia Majakka Voima -yhtiöstä, johon on kohdistettu Fennovoima-hankkeen takia korvausvaateita. Atrian näkemyksen mukaan on epätodennäköistä, että vaateet aiheuttavat Atrialle merkittäviä kustannuksia.

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa ja afrikkalainen sikarutto ovat esimerkkejä eläintaudeista, joiden leviämisriski Suomeen on epävarmuustekijä Atrian toiminnassa. Atrialla on suojatoimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla.