Arvontojen säännöt

SÄÄNNÖT / PROVINSSI-LIPPU -ARVONTA FACEBOOKISSA

 

26.5.2023

 

Kommentoimalla arvontaa koskevaa julkaisua Atrian Facebook-tilillä, osallistuu arvontaan, jonka palkintona arvotaan 1 kpl palkintoja, joka pitää sisällään kaksi kolmen päivän K-18 VIP-lippua Provinssiin 29. kesäkuuta – 1. heinäkuuta 2023. Arvontaan voivat osallistua vain täysi-ikäiset henkilöt.

 

Arvonta ei ole Facebookin järjestämä, tukema tai sponsoroima eikä se liity Facebookiin. Kaikki osallistujat vapauttavat Facebookin kaikista Arvontaan liittyvistä vastuista.

 

Näitä virallisia sääntöjä sovelletaan Arvontaan ja osallistumalla Arvontaan, osallistuja hyväksyy nämä säännöt. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat osallistuessaan noudattamaan myös Facebookin käyttöehtoja ja sääntöjä.

 

Arvonnan järjestäjä

Atria Suomi Oy

Atriantie 1, Nurmo

PL 900, 60061 ATRIA

 

Jäljempänä ”Järjestäjä”

 

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 5.6. klo 10.00 – 11.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana (jäljempänä: ”Arvonta-aika”). Ennen Arvonta-ajan alkamista tai päättymistä vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä.

 

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysivaltaiset Suomessa vakituisesti asuvat täysi-ikäiset (18 vuotta täyttäneet) luonnolliset henkilöt. Arvonnan palkinto on lunastettavissa vain täysi-ikäisille. Atria Suomi Oy pidättää oikeuden todentaa osallistujien iän ja osallistumiskelpoisuuden.

 

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Atria Suomi Oy:n henkilökunnalla tai näiden perheenjäsenillä, eikä niiden yritysten työntekijöillä tai heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun Järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista.

 

Miten arvontaan voi osallistua

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla arvonnan järjestämistä koskevaa julkaisua Atrian Facebook-tilillä.

 

Voittajan arpominen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot Facebookissa kommentin Arvonta-aikana jättäneiden kesken. Voittajia arvotaan 1 kpl.

Arvonta suoritetaan 12.6.2022 klo 10 ja voittajalle ilmoitetaan voitosta välittömästi arvonnan suorittamisen jälkeen. Voittajalle ilmoitetaan voitosta arvontajulkaisun kommenttikentässä tägäämällä, sekä henkilökohtaisesti Facebookin yksityisviestillä.

 

Mikäli voittajaa ei tavoiteta 16.6.2022 klo 10 mennessä, arvotaan uusi voittaja.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluun. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.

 

Järjestäjä vastaa toimituskuluista sekä arpajaisverosta ja mahdollisista muista palkinnon luovutukseen liittyvistä maksuista.

 

Järjestäjällä on myös oikeus valita toinen voittaja, jos voittaja ei ole toiminut näiden arvonnan sääntöjen mukaisesti.

 

Palkinnot ja niiden toimittaminen

 

Palkintona arvotaan yhteensä 1 kpl paketteja, johon sisältyy 2 kpl 309 euron arvoisia kolmen päivän K-18 VIP-lippuja Provinssi-tapahtumaan, joka järjestetään Seinäjoella 29. kesäkuuta – 1. heinäkuuta 2023.

 

Yhden palkinnon arvo on 618 €. Palkinto toimitetaan voittajalle yksityisviestinä Facebookissa. Palkinnot toimitetaan voittajalle viimeistään viikon kuluttua siitä päivästä, kun hänet on tavoitettu.

 

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa tavaraan tai muuhun palveluun. Palkinnot toimitetaan voittajille Järjestäjän toimesta kunkin voittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Voittaja vastaa itse siitä, että hänen toimittamansa osoitetiedot ovat oikeat.

 

Arvonnan järjestäjän vastuu

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta välittömästä ja välillisestä vahingosta ja vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä tai sen yhteistyökumppanit eivät myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi voittajan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.  

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista, painovirheistä eivätkä muista kampanjaan tai kampanjamateriaaliin liittyvistä virheistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä osallistua arvontaan, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä, osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista, teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, taikka puutteellisista, asiattomista, tai luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa.

 

Järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan Järjestäjän käyttöön.

 

Oikeudet arvonnan puitteissa toimitettuun materiaaliin

 

Osallistumalla arvontaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut arvontaa varten toimittamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse tai mikäli materiaalin on luonut kolmas taho, osallistuja on saanut tältä suostumuksen osallistua arvontaan näiden ehtojen mukaisesti. Lisäksi osallistuja vakuuttaa, että Kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ettei materiaali ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen. 

 

Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta.

 

Henkilötietojen käsittely

Arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja. Arvontaan osallistuneiden antamia tietoja käytetään arvonnan suorittamiseen sekä palkintojen toimittamiseen voittajalle. Voittajia pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteensa Järjestäjälle yksityisviestinä Facebookissa. Lisäksi Järjestäjä voi edellyttää iän todistamista ennen palkinnon toimittamista.

 

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.atria.fi/tietosuojakaytanto/

 

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen Facebook-tilinsä käyttäjänimi tägätään Järjestäjän arvontajulkaisun kommenttikentässä.

 

Voittajien Facebook-käyttäjänimet kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan.

 

Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella tai tavaramerkkioikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista lupaa.

 

Muuta

Nämä arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

 

SÄÄNNÖT / STREET HOCKEY -JOUKKUEPAIKKA ARVONTA WILHELMIN INSTAGRAMISSA

29.5.2023

Atria Suomi Oy järjestää arvonnan, jossa kommentoimalla kilpailupostaukseen Wilhelmin Instagramissa osallistuu arvontaan, jonka palkintona arvotaan yhdet Team Wilhelm -joukkuepaikat Wilhelm Street Hockey -turnauksiin, jotka järjestetään neljällä paikkakunnalla seuraavan aikataulun mukaan (”Kampanja”):

 • Helsinki 17.–18.6.2023
 • Kouvola 1.–2.7.2023
 • Tampere 15.–16.7.2023
 • Seinäjoki 22.–23.7.2023

 

Kampanja ei ole Instagramin järjestämä, tukema tai sponsoroima eikä se liity Instagramiin. Kaikki osallistujat vapauttavat Instagramin kaikista Kampanjaan liittyvistä vastuista.

Näitä virallisia sääntöjä sovelletaan Kampanjaan ja osallistumalla Kampanjaan, osallistuja hyväksyy nämä säännöt. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat osallistuessaan noudattamaan myös Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä.

 1. Kampanjan järjestäjä

Atria Suomi Oy
Y-tunnus 1800395-5
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
+358 20 472 8111

Jäljempänä ”Järjestäjä”  

 1. Kampanjan alkamis- ja päättymispäivä

Kampanjaan voi osallistua 29.5. klo 12 – 2.6.2023 klo 11.59 välisenä aikana välisenä aikana (jäljempänä: ”Kampanja-aika”). Ennen Kampanja-ajan alkamista tai päättymistä vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä.

 1. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotiaat voivat myös osallistua arvontaan, mikäli he ovat saaneet osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Atria Suomi Oy:n tai sen tytäryhtiöiden työntekijät, tai kumppanien tai agenttien työntekijät sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua Kampanjaan. Atria Suomi Oy pidättää oikeuden todentaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden.

 1. Miten arvontaan voi osallistua

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla arvonnan järjestämistä koskevaa julkaisua Wilhelmin (atria_wilhelm-tili) Instagram-tilillä. Kommentissa tulee ilmoittaa, onko kiinnostunut osallistumaan joukkueeseen Helsingissä, Kouvolassa, Tampereella vai Seinäjoella. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun Järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistumisia ei tule tehdä agenttien tai kolmansien osapuolien välityksellä eikä toisen henkilön puolesta.

 1. Voittajan arpominen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot arvontajulkaisua Instagramissa Kampanja-aikana kommentoiden kesken.

Helsingin turnauksen joukkuepaikka arvotaan niiden osallistujien kesken, jotka ovat kilpailujulkaisuun tekemässään kommentissa ilmoittaneet haluavansa pelata nimenomaan Helsingissä. Kouvolan turnauksen pelipaikka arvotaan niiden osallistujien kesken, jotka ovat kommentoineet haluavansa pelata Kouvolassa. Tampereen turnauksen pelipaikka arvotaan niiden osallistujien kesken, jotka ovat kommentoineet haluavansa pelata Tampereella. Seinäjoen turnauksen pelipaikka arvotaan niiden osallistujien kesken, jotka ovat kommentoineet haluavansa pelata Seinäjoella.  Jos osallistuja on ilmoittanut useamman kaupungin, huomioidaan osallistujan kommentti kaikkien mainittujen kaupunkien osalta.

Arvonta suoritetaan 2.6.2023 klo 12 ja voittajille ilmoitetaan voitosta välittömästi arvonnan suorittamisen jälkeen. Voittajille ilmoitetaan voitosta arvontajulkaisun kommenttikentässä tägäämällä voittajan Instagram -tilin käyttäjänimi. Lisäksi voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti yksityisviestillä.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta 5.6.2023 klo 10 mennessä, arvotaan välittömästi uusi voittaja. Mikäli uutta voittajaa ei tavoiteta 14.6.2023, klo 14 mennessä, kyseistä voittoa ei enää luovuteta ja uutta voittajaa ei enää arvota. Mikäli arvontaan ei osallistu vähintään arvottavien palkintojen määrää vastaavaa määrää osallistujia, ei ylijääneitä palkintoja arvota.

Järjestävä pyytää voittajaa ilmoittamaan yksityisviestillä yhteystietonsa turnaukseen liittyvien asioiden sopimista varten. Yhteystiedot välitetään suojattuna sähköpostina Street Hockey -organisaatiolle, joka on voittajaan yhteydessä. Street Hockey poistaa yhteystiedot turnauksen jälkeen.

Järjestäjällä on myös oikeus valita toinen voittaja myös, mikäli arvottu voittaja ei ole toiminut näiden arvonnan sääntöjen mukaisesti. 

 1. Palkinnot ja niiden toimittaminen

Palkintona arvotaan yhdet joukkuepaikka seuraaviin Wilhelm Street Hockey -turnauksiin:

 • Helsinki 17.–18.6.2023
 • Kouvola 1.–2.7.2023
 • Tampere 15.–16.7.2023
 • Seinäjoki 22.–23.7.2023

 

Joukkuepaikan arvo on sarjasta riippuen 149-199 euroa. Palkintoon kuuluu myös Team Wilhelm -pelipaidat joukkueen pelaajille. Paitojen arvo on 45 euroa/paita. Paitoja kuuluu yhteen palkintoon 4-16 kappaletta, sen mukaan mihin sarjaan voittaja joukkueensa haluaa ja minkäkokoisen joukkueen hän kokoaa. Yhden palkinnon arvo on siis 329-919 euroa, riippuen siitä mihin sarjaan voittaja joukkueensa haluaa ja minkäkokoisen joukkueen hän kokoaa, eli mikä on joukkuepaikan arvo ja kuinka monta paitaa palkintoon kuuluu.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluun. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa ilmoittamalla asiasta Järjestäjälle.

Järjestäjä vastaa toimituskuluista sekä arpajaisverosta ja mahdollisista muista palkinnon luovutukseen liittyvistä maksuista.

 1. Kampanjan järjestäjän vastuu

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän ja Kampanjan yhteistyökumppanit kaikesta välittömästä ja välillisestä vahingosta ja vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän Kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä tai sen yhteistyökumppanit eivät myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi voittajan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Järjestäjä ja Kampanjan yhteistyökumppanit eivät vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista, painovirheistä eivätkä muista Kampanjaan tai kampanjamateriaaliin liittyvistä virheistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä osallistua arvontaan, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä, osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista, teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, taikka puutteellisista, asiattomista, tai luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

Järjestäjä ja Kampanjan yhteistyökumppanit eivät vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa.

 1. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta.

 1. Henkilötietojen käsittely

Kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja. Kampanjaan osallistuneiden antamia tietoja käytetään arvonnan suorittamiseen sekä palkintojen toimittamiseen voittajille. Järjestäjä pyytää voittajaa ilmoittamaan Instagram-yksityisviestillä yhteystietonsa turnaukseen liittyvien asioiden sopimista varten. Yhteystiedot välitetään suojattuna sähköpostina Street Hockey -organisaatiolle, joka on voittajaan yhteydessä käytännön asioista sopiakseen. Street Hockey poistaa yhteystiedot turnauksen jälkeen.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.atria.fi/tietosuojakaytanto/

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen Instagram -tilinsä käyttäjänimi tägätään Järjestäjän arvontajulkaisun kommenttikentässä.

Voittajien Instagram-käyttäjänimet kirjataan Järjestäjän toimesta listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan.

Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 1. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella tai tavaramerkillä, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista lupaa.

 1. Muuta

Nämä arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

 

SÄÄNNÖT / VUODEN PINAATTILETUT -ARVONTA ATRIA FACEBOOKISSA

23.5.2023

 

Kommentoimalla arvontaa koskevaa julkaisua Atrian Facebook-tilillä, osallistuu arvontaan, jonka palkintona arvotaan Atrian tuotelahjakortti pinaattilettujen ostoon.

 

Arvonnan järjestäjä

Atria Suomi Oy

Atriantie 1, Nurmo

PL 900, 60061 ATRIA

 

Jäljempänä ”Järjestäjä”

 

Arvonta ei ole Facebookin järjestämä, eikä se sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin. Kaikki osallistujat vapauttavat Facebookin kaikista Arvontaan liittyvistä vastuista.

 

Näitä virallisia sääntöjä sovelletaan Arvontaan ja osallistumalla Arvontaan, osallistuja hyväksyy nämä säännöt. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin osallistuessaan noudattamaan myös Facebookin omia käyttöehtoja ja sääntöjä.

 

 

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 29.5. klo 10.00 – 5.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana (jäljempänä: ”Arvonta-aika”).

 

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysivaltaiset Suomessa vakituisesti asuvat luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotiaat voivat myös osallistua arvontaan, mikäli he ovat saaneet osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

 

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Atria Suomi Oy:n henkilökunnalla tai näiden perheenjäsenillä, eikä niiden yritysten työntekijöillä tai heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun Järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden Järjestäjän arvontaa koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Miten arvontaan voi osallistua

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla arvonnan järjestämistä koskevaa julkaisua Atrian Facebook-tilillä. Arvontaan voi osallistua vain yhden kerran. Kommentin jättämällä hyväksyy, että Atria voi käyttää kommentin sisältöä markkinoinnissaan.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnon Facebookissa kommentin Arvonta-aikana jättäneiden kesken. Voittajia arvotaan 1 kpl.

Arvonta suoritetaan 6.6.2023 klo 10 ja voittajalle ilmoitetaan voitosta välittömästi arvonnan suorittamisen jälkeen. Voittajalle ilmoitetaan voitosta arvontajulkaisun kommenttikentässä täggäämällä, sekä henkilökohtaisesti Facebookin yksityisviestillä.

 

Mikäli voittajaa ei tavoiteta 20.6.2023, klo 12 mennessä, arvotaan uusi voittaja.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluun. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.

 

Järjestäjä vastaa toimituskuluista sekä arpajaisverosta ja mahdollisista muista palkinnon luovutukseen liittyvistä maksuista.

 

Arvonnan osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen arvonnanulkopuolelle on osallistujan vastuulla, eikä Järjestäjä vastaa tästä miltään osin.

 

Järjestäjällä on myös oikeus valita toinen voittaja, jos voittaja ei ole toiminut näiden arvonnan sääntöjen mukaisesti.

 

Palkinnot ja niiden toimittaminen

Palkintoina arvotaan 1 kpl Atrian 145 euron arvoinen tuotelahjakortti. Tuotelahjakortti on voimassa 31.7.2024 saakka. Tuotelahjakortti on käytettävissä S- ja K-ryhmän kaupoissa koko maassa.

 

Yhden palkinnon arvo on 145 €. Palkinto toimitetaan voittajalle postitse. Palkinto toimitetaan voittajalle viimeistään kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun hänet on tavoitettu.

 

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa tavaraan tai muuhun palveluun. Palkinnot toimitetaan voittajille Järjestäjän toimesta kunkin voittajan ilmoittamaan postiosoitteeseen. Palkinto postitetaan vain Pohjoismaihin. Voittaja vastaa itse siitä, että hänen toimittamansa osoitetiedot ovat oikeat. Osoitetietoja tiedustellaan samassa viestissä, jossa osallistujalle ilmoitetaan voitosta.

 

Arvonnan järjestäjän vastuu

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta välittömästä ja välillisestä vahingosta ja vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä tai sen yhteistyökumppanit eivät myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi voittajan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.  

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista, painovirheistä eivätkä muista kampanjaan tai kampanjamateriaaliin liittyvistä virheistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä osallistua arvontaan, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä, osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista, teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, taikka puutteellisista, asiattomista, tai luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa.

 

Osallistujat vapauttavat Facebookin kaikesta vastuusta arvontaan liittyen.

 

Järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan Järjestäjän käyttöön.

 

Oikeudet arvonnan puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla arvontaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut arvontaa varten toimittamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse tai mikäli materiaalin on luonut kolmas taho, osallistuja on saanut tältä suostumuksen osallistua arvontaan näiden ehtojen mukaisesti. Lisäksi osallistuja vakuuttaa, että Kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ettei materiaali ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen. 

 

Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta.

 

Henkilötietojen käsittely

Kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja. Kampanjaan osallistuneiden antamia tietoja käytetään arvonnan suorittamiseen sekä palkintojen toimittamiseen voittajille. Voittajia pyydetään toimittamaan postiosoitteensa Järjestäjälle yksityisviestinä Facebookissa.

 

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.atria.fi/tietosuojakaytanto/

 

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen Facebook-tilinsä käyttäjänimi tägätään Järjestäjän arvontajulkaisun kommenttikentässä.

 

Voittajien Facebook-käyttäjänimet kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan.

 

Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella tai tavaramerkkioikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista lupaa.

 

Muuta

Nämä arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

 

 

 

 

 

ATRIA STREET FOOD -TUOTE JA VOILEPÄGRILLI -ARVONTA TIKTOKISSA

ARVONNAN SÄÄNNÖT

19.5.2023

Seuraamalla Atriaa (atriasuomi-tili) ja kommentoimalla arvontaa koskevaa julkaisua TikTokissa, osallistuu arvontaan, jonka palkintona arvotaan 1 kpl palkintoja, joka sisältää Atrian tuotelahjakortin sekä lahjakortin voileipägrillin ostoon.

 1. Arvonnan järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA

Jäljempänä ”Järjestäjä
 

Arvonta ei ole TikTokin järjestämä, eikä se sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Instagramiin.

 1. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 19.5. klo 15.00 - 25.5.2022 klo 23.59 välisenä aikana (jäljempänä: ”Arvonta-aika”).

 1. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysivaltaiset Suomessa vakituisesti asuvat luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotiaat voivat myös osallistua arvontaan, mikäli he ovat saaneet osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Atria Suomi Oy:n henkilökunnalla tai näiden perheenjäsenillä, eikä niiden yritysten työntekijöillä tai heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun Järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden Järjestäjän arvontaa koskevien päätösten hyväksymistä.

 1. Miten arvontaan voi osallistua

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla arvonnan järjestämistä koskevaa julkaisua Atrian (atriasuomi-tili) TikTok-tilillä.

 1. Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot arvontajulkaisua TikTokissa Arvonta-aikana kommentoiden kesken. Arvonta suoritetaan 26.5.2023 klo 9 ja voittajalle ilmoitetaan voitosta välittömästi arvonnan suorittamisen jälkeen. Voittajalle ilmoitetaan voitosta arvontajulkaisun kommenttikentässä tägäämällä voittajan TikTok-tilin käyttäjänimi.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta 2.6.2023, klo 10 mennessä, arvotaan välittömästi uusi voittaja. Mikäli uutta voittajaa ei tavoiteta 12.2.2023, klo 15 mennessä, kyseistä voittoa ei enää luovuteta ja uutta voittajaa ei enää arvota. Mikäli arvontaan ei osallistu vähintään arvottavien palkintojen määrää vastaavaa määrää osallistujia, ei ylijääneitä palkintoja arvota.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluun. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa jättämällä ilmoittautumatta palkintona olevaan tapahtumaan.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä.

Järjestäjä vastaa toimituskuluista sekä arpajaisverosta ja mahdollisista muista palkinnon luovutukseen liittyvistä maksuista.

Arvonnan osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen arvonnanulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Järjestäjällä on myös oikeus valita toinen voittaja, jos voittaja ei ole toiminut näiden arvonnan sääntöjen mukaisesti. 

 1. Palkinnot ja niiden toimittaminen

Palkintoina arvotaan 1 kpl palkintoja, joka sisältää 30 euron arvoisen Atria-tuotelahjakortin, sekä 70 euron arvoisen lahjakortin Verkkokauppa.comiin voilepägrillin (OBH Nordica 6928 Compact Grill -pöytägrilli) ostamista varten. Atrian tuotelahjakortti on voimassa 31.12.2023 saakka. Verkkokaupan lahjakortti on voimassa 19.5.2024 saakka.

Palkinnon arvo on 100 euroa.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa tavaraan tai muuhun palveluun.

 1. Arvonnan järjestäjän vastuu

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta välittömästä ja välillisestä vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista, painovirheistä eivätkä muista kampanjaan tai kampanjamateriaaliin liittyvistä virheistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä osallistua arvontaan, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä, osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista, teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, taikka puutteellisista, asiattomista, tai luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

Järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa.

Osallistujat vapauttavat Instagramin kaikesta vastuusta arvontaan liittyen.

Järjestäjä vastaa tapahtuman järjestämiskuluista ja arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan Järjestäjän käyttöön.

 1. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta.

 1. Henkilötietojen käsittely

Kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja. Kampanjaan osallistuneiden antamia tietoja käytetään arvonnan suorittamiseen sekä palkintojen toimittamiseen voittajille. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.atria.fi/tietosuojakaytanto/

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen TikTok-tilinsä käyttäjänimi tägätään Järjestäjän arvontajulkaisun kommenttikentässä.

Voittajien TikTok-käyttäjänimet kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan.

Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 1. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista lupaa.

 1. Muuta

Nämä arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.