Uutishuone

Atria suunnittelee toimenpiteitä Atrian Nurmon sikaleikkaamon ja -teurastamon tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi

27.3.2023 14:05

Atria Suomi, lehdistötiedote 27.3. 2023 klo 14.00

Atria suunnittelee toimenpiteitä Atrian Nurmon sikaleikkaamon ja -teurastamon tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi

Muuttuneessa toimintaympäristössä ja markkinatilanteessa Atrian tavoitteena on sopeuttaa sikaleikkaamon ja -teurastamon toimintaa vallitsevan markkinatilanteen mukaiseksi. 

Atria käynnistää muutosneuvottelut sian teurastuksen ja leikkuun uudelleenjärjestelyiden toteuttamiseksi Atrian Nurmon sikateurastamossa ja -leikkaamossa. Suunniteltujen uudelleenjärjestelyiden perusteena on tarve sopeuttaa tuotantokapasiteettia vallitsevaan sianlihan markkinatilanteeseen.

Sianlihan tuotanto Suomessa on vähentynyt viime vuosien aikana jonkin verran. Myös kysyntä on heikentynyt lähinnä vientimarkkinoilla, mutta myös kotimaan kysyntä on pienentynyt hieman. Tämän johdosta Atrian teurastus- ja leikkuumäärät ovat pienentyneet. Globaalissa sianlihan markkinassa kysynnän vaihtelut ovat suuria ja aiheuttavat tarvetta tuotannollisen kapasiteetin sopeuttamiseen.

Muutosneuvottelut koskevat Atria Nurmon sikateurastamon ja -leikkaamon koko henkilöstöä. Uudelleenjärjestelyiden seurauksena työn määrä voi mahdollisesti vähentyä noin 50 henkilötyövuoden verran. Henkilöstön mahdollinen vähentäminen on suunniteltu toteutettavaksi määräaikaisten työntekijöiden käyttöä vähentämällä ja sisäisin siirroin vuoden 2023 aikana.  Käynnistettävät muutosneuvottelut eivät koske Atrian muita tuotantolaitoksia.

Lisätietoja antaa johtaja Markku Hirvijärvi, puh. 040 773 9276