Uutishuone

Atrian vuosiraportti 2021 on julkaistu

22.3.2022 13:00

Atria Oyj             TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS     22.03.2022 13.00

Atrian vuosiraportti 2021 on julkaistu

Atria on tänään julkaissut suomeksi ja englanniksi vuoden 2021 vuosikertomuksen, joka sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä toimielinten palkitsemisraportin.

Vuosikertomuksen tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen. Muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Vuosikertomuksen hallinnointia koskevassa osiossa on selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportti.

Atria julkaisee taloudellisen katsauksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. ESEF-tiedosto on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa
www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset/. Lisäksi Atrian verkkosivuilla on julkaistu yritysvastuuraportti 2021.

Raporteista ei ole saatavilla painettuja versioita.

Lisätietoja antaa Hanne Kortesoja, viestintä- ja IR-johtaja, Atria Oyj, puh. 0400 638 839Juha Gröhn
toimitusjohtaja
Atria Oyj


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.atria.com

Liitetiedostot