Uutishuone

Atria aloittaa kanan viennin Etelä-Koreaan

21.1.2022 13:09
Atria aloittaa kanan viennin Etelä-Koreaan

Atria on saanut siipikarjan vientiluvan Etelä-Koreaan. Näin vuonna 2016 alkanut vientilupaprosessi päättyy ja vienti alkaa helmi-maaliskuussa. Atria aloittaa viennin kanan jalkaosilla, jotka ovat Etelä-Koreassa kysytyimpiä kanatuotteita.  

”Vientilupaprosessin aikana on tullut selväksi, että Etelä-Koreassa arvostetaan erityisesti Atrian kyvykkyyttä tuottaa puhtaita ja turvallisia elintarvikkeita. Kuluttajat arvostavat laatua, turvallisuutta ja jäljitettävyyttä. Markkina on hyvin dynaaminen ja uudet trendit ja kansainväliset virtaukset vaikuttavat kulutukseen”, kertoo vientijohtaja Heikki Tynjälä.  

Etelä-Koreassa on perinteisesti syöty paljon possua, joka on olennainen osa paikallista BBQ-ravintolakulttuuria. Siipikarjan kulutus kasvaa tasaisesti. Kulutusta ohjaavat erityisesti terveys- ja trendisyyt. Nyt siipikarjan osuus on noin 20 % koko lihamarkkinasta ja kulutuksesta 20 % on tuontilihaa. Maassa on 52 miljoonaa asukasta ja siipikarjanlihan kulutus on 16,9 kg vuodessa/henkilö.  

Etelä-Korea on yksi Atrian pitkäaikaisimmista vientikohteista, jonne on viety sianlihaa 90-luvulta lähtien. Viime vuonna maa oli niin volyymissa kuin arvossa mitattuna Atrian toiseksi suurin vientimarkkina Kiinan jälkeen. 

”Atrian yhtenä strategisena tavoitteena on kannattavan ja taloudellisesti kestävän viennin lisääminen, myös siipikarjan ja kanan osalta. Lähdemme Etelä-Koreassa nollasta liikkeelle, mutta tavoitteemme on saada liikevaihto miljoonaluokkaan lähivuosina. Käynnistämme viennin tavoitteellisesti ja kasvatamme tuotevalikoimaa ja volyymia johdonmukaisesti”, kertoo Atrian siipikarjaliiketoiminnasta vastaava johtaja Matti Perälä. Hän tähdentää lisäksi, että uudet markkina-avaukset ovat erittäin tärkeitä Nurmoon vuonna 2024 valmistuvalle uudelle siipikarjatehtaalle ja Atria Perhetilallisille.  

”Maa- ja metsätalousministeriöllä, Ruokavirastolla ja Suomen Korean suurlähetystöllä on ollut iso rooli vientilupaprosessissa. Iso kiitos heille kaikille tehdystä yhteistyöstä”, Tynjälä päättää.   
 

Lisätietoja: Matti Perälä, johtaja, siipikarjaliiketoiminta, Atria Suomi Oy, p. 0400 803 445.