Uutishuone

Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

7.1.2021 16:00

Atria Oyj, pörssitiedote 7.1.2021, klo 16.00
 

Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
 

Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan Jyrki Halosen toimikunnan puheenjohtajaksi.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä kahdeksan jäsentä.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Kjell-Göran Paxal ja Ahti Ritola. Harri Sivulan jäädessä pois hallituksesta nimitystoimikunta ehdottaa, että uudeksi jäseneksi valitaan Leena Laitinen.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2020. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 300 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 800 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 2 600 euroa kuukaudessa
- hallituksen jäsenen palkkio 2 200 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan
 

Nimitystoimikunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2020. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 300 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan

 

Kokouskulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin.

Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

JAKELU
www.atria.com
Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq Helsinki Oy