Uutishuone

Atria Oyj tilinpäätöstiedote, 1.1. – 31.12. 2020

16.2.2021 08:00

Atria Oyj, tilinpäätöstiedote, 16.2.2021, klo 8.00


Atria Oyj tilinpäätöstiedote, 1.1. – 31.12. 2020

Atrian vahva kasvu jatkui viimeisellä neljänneksellä - tulos parani kaikilla liiketoiminta-alueilla

Loka-joulukuu 2020
- Konsernin liikevaihto oli 398,6 miljoonaa euroa (380,0 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 15,1 miljoonaa euroa (12,1 milj. euroa) eli 3,8 % (3,2 %) liikevaihdosta.
- Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat liiketulostaan.
- Atria Suomen liikevaihto kasvoi ja liikevoitto oli hieman parempi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Myynti vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille kasvoi.
- Myynnin lisääntyminen vähittäiskauppaan, vahva Ruotsin kruunu ja hyvä kustannusten hallinta vahvistivat Atria Ruotsin liikevaihtoa ja -voittoa.
- Atria Tanska & Viron tuloskehitys oli vakaata. Hyvän tuloksen perustana on myynnin kasvu vähittäiskauppaan.
- Atria Venäjän tulos ja ruplamääräinen liikevaihto kasvoivat lisääntyneen vähittäiskauppa- ja pikaruokamyynnin ansiosta. Liiketulos sisältää 0,8 miljoonan euron tuotemerkin arvonalentumiskirjauksen.
- Atria teki päätöksen investoida 155 miljoonaa euroa siipikarjatuotannon laajennukseen Suomessa.
- Atria julkaisi uuden konsernistrategian: Atria on johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo”.


Tammi-joulukuu 2020
- Konsernin liikevaihto oli 1504,0 miljoonaa euroa (1451,3 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 40,5 miljoonaa euroa (31,1 milj. euroa) eli 2,7 % (2,1 %) liikevaihdosta.
- Konsernin liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia hyvän vähittäiskauppamyynnin ja viennin ansiosta. Myynti Food Service -asiakkaille oli noin 20 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna.
- Atria Suomen vahva vähittäiskauppamyynti, sianlihan viennin kasvu Kiinaan sekä parempi tuottavuus paransivat liikevoittoa.
- Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi vähittäiskauppaan lisääntyneen myynnin myötä. Liiketappio pieneni 4 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.
- Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia vahvan vähittäiskauppamyynnin ansiosta.
- Koronaviruspandemian aiheuttama markkinahäiriö heikentää edelleen liiketoiminnan ennustettavuutta.
- Konsernin osakohtainen tulos oli 0,81 euroa (0,54 euroa).  Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2020 osinkoa 0,50 euroa (0,42 euroa) osakkeelle.


Katsauskauden jälkeen:
- Atria teki sopimuksen venäläisen yhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle. Kaupan toteutuminen edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksynnän.
- Atria tiedotti noin 30 miljoonan euron arvoisen investointisuunnittelun käynnistämisestä Atria Ruotsin tuotantolinjojen uudelleenjärjestelemiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet siirtää tuotanto Malmön tehtaalta Örebron lähellä sijaitsevaan Sköllerstan tuotantolaitokseen.


 
Q4 Q4 Q1 - Q4 Q1 - Q4
Milj. € 2020 2019 2020 2019
Liikevaihto
   Atria Suomi 284,5 271,6 1 066,3 1 033,8
   Atria Ruotsi 78,2 74,5 300,8 289,4
   Atria Tanska & Viro 26,6 26,6 106,8 96,6
   Atria Venäjä 17,6 18,9 66,7 73,8
   Eliminoinnit -8,4 -11,7 -36,6 -42,3
Liikevaihto yhteensä 398,6 380,0 1 504,0 1 451,3
Liikevoitto
   Atria Suomi 14,4 14,4 43,1 40,0
   Atria Ruotsi 0,7 -0,5 -2,0 -6,1
   Atria Tanska & Viro 1,7 1,0 5,3 4,4
   Atria Venäjä -1,0 -2,0 -2,9 -4,0
   Kohdistamattomat -0,7 -0,8 -3,0 -3,1
Liikevoitto yhteensä 15,1 12,1 40,5 31,1
Liikevoitto-% 3,8 % 3,2 % 2,7 % 2,1 %
Tulos ennen veroja 14,6 10,7 37,3 26,2
Osakekohtainen tulos, € 0,22 0,19 0,81 0,54
 

Juha Gröhn, toimitusjohtaja

Atrialle vuosi 2020 oli onnistunut erityisesti, kun otetaan huomioon koronapandemian aiheuttamat muutokset markkinoihin ja edelleen Atrian päivittäiseen toimintaan. Atrian liikevaihto ylitti ensimmäisen kerran 1,5 miljardin euron rajan. Liikevoitto parani 40,5 miljoonaan euroon, eli kasvoi noin 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vapaa kassavirta oli 59,0 miljoonaa euroa.

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 398,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 15,1 miljoonaa euroa. Vuodelle 2020 saatiin hyvä päätösjakso.

Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen myönteisin asia oli hyvä joulumyynti. Ihmiset viettivät joulunsa kotona ja hankkivat ruoat kotiin. Valitettavasti myynti Food Service -asiakkaille oli koronarajoitteiden vuoksi noin 20 prosenttia jäljessä edellisen vuoden vastaavan ajankohdan myynnistä. Kun liikkumisen rajoitteet aikanaan poistuvat, palautuminen kohden entistä tulee olemaan ripeää. Tämä havaittiin kesällä niiden viikkojen aikana, jolloin koronasta johtuvat rajoitteet olivat kevyitä ja luottamus tulevaisuuteen koheni. Tuolloin Food Service -myynti elpyi nopeasti. Kauko-idän merkitys viennissä kasvaa. Veimme Kiinaan viime vuonna yli 20 miljoona kiloa sianlihaa. Lisäksi Etelä-Korean merkitys vientimaana on edelleen kasvussa.

Viime vuoden aikana Atrian strategiaa uudistettiin. Uuden strategian nimi on “Winning Northern European Food Company”. Toiminnan painopisteemme on pohjoisessa Euroopassa. Voittajuus tarkoittaa ennen kaikkea toiminnallista kyvykkyyttä sekä strategian ja arkisen toteutuksen yhdistämistä kokonaisuudeksi, jonka avulla Atria uudistuu ja elää ajassa.

Lokakuussa 2020 Atria teki päätöksen investoimisesta siipikarjatehtaaseen Nurmon yksikössä. Uusi tehdas on valmis vuonna 2024. Investoinnin arvo on 155 miljoonaa euroa. Varmistamme menestyksemme kasvavilla siipikarjamarkkinoilla lisäämällä teollista kapasiteettia nykyisen tehtaan käyttöiän lähestyessä loppuaan.

Katsauskauden jälkeen Atria teki sopimuksen venäläisen, Pietarin alueella sijaitsevan tytäryhtiönsä Pit-Productin myymisestä. Olemme selvittäneet eri toimintavaihtoehtoja Atria Venäjän osalta. Selvitystyön tuloksena olemme päättäneet myydä Pit-Productin.
Pit-Product -tuotteiden myynti vähittäiskauppa-asiakkaille on viime vuodet ollut odotettua heikompaa. Sitä vastoin Sibylla-konseptin kasvu on jatkunut kannattavasti ja Atria jatkaa toimintaansa Venäjän pikaruokamarkkinoilla.

Päättynyt vuosi on osoittanut sen, että Atrian riskeistä merkittävin on bioturvaan liittyvät pulmat. Vahingot ovat tyypillisesti onneksemme välillisiä markkinahäiriönä ilmeneviä tapahtumia, kuten afrikkalaisen sikaruton leviäminen Keski-Euroopassa ja siitä aiheutunut lihamarkkinoiden häiriö. Samankaltainen riski on nyt pitkin Eurooppaa leviävä, ihmisille vaaraton, mutta linnuille erittäin vaarallinen lintuinfluenssa. Myös COVID-19 on mitä ikävimmällä tavalla toteutunut bioturvariski.

Alkaneen vuoden myyntiin ja kannattavuuteen vaikuttaa suuresti se, kuinka korona hallitaan ja milloin poikkeusjärjestelyistä voidaan luopua. Atria on säilyttänyt pandemian aikana toimintakykynsä hyvin ja uskomme hallitsevamme tilanteen jatkossakin.”


Loka-joulukuu 2020

Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 398,6 miljoonaa euroa (380,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 15,1 miljoonaa euroa (12,1 milj. euroa). Atrian liikevaihto kasvoi 4,9 %, mikä johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja Atria Suomen vientiasiakkaille. Myynti Food Service -asiakkaille oli noin 20 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa jaksoa heikompaa.

Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat liiketulostaan lisääntyneen myynnin ja paremman kustannusten hallinnan johdosta.
Liikevoiton kasvua Suomessa hidasti koronapandemiasta johtuvat muutokset myynnin rakenteessa. Vakaat raaka-aineiden hinnat vahvistivat liikevoittoa Ruotsissa.

Vuoden loppua kohden kiristyneet koronarajoitukset pienensivät myyntivolyymejä Food Service -asiakkaille. Toisaalta myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa merkittävästi parempi. Tuotantolaitoksilla koronaviruksen leviämisen estämiseksi toteutetut erityisjärjestelyt aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia.

Lokakuussa Atria Oyj:n hallitus hyväksyi yhtiön uudistetun strategian vuosille 2021-2025 ja päivitetyt taloudelliset tavoitteet, jotka tulivat voimaan 1.1.2021.


Strategiapäivityksen keskeisenä tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo, jolla on
- vahva taloudellinen tuloksentekokyky,
- halutuimmat brändit,
- syvät kumppanuussuhteet asiakkaidemme kanssa,
- sitoutunut henkilöstö,
- edelläkävijyys vastuullisuudessa, sekä
- paras kumppanuus tuottajaomistajien kanssa.

Keskeisimmät uuteen strategiaan vaikuttaneet muutokset toimintaympäristössä liittyvät kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Ostopäätöksissä korostuvat entistä enemmän tietoisuus vastuullisista ruokavalinnoista ja valmisruokien sekä erityisesti siipikarjanlihan kysynnän lisääntyminen. Food Service -kanavan ja kaupan omien tuotemerkkien suosio on myös kasvussa.

Keskeistä tavoitteiden saavuttamiselle on jatkaa panostusta kaupallisen erinomaisuuden, jatkuvan toiminnan tehostamisen sekä Atrian Tavan Toimia parantamiseksi. Näiden lisäksi on erityisen tärkeää, että onnistumme strategiamme tuloksenteon kannalta keskeisimmissä kuudessa painopisteessä, jotka ovat:
- kasvamme kannattavasti Ruotsissa
-
parannamme toimitusketjun tehokkuutta
- parannamme punaisen lihan kannattavuutta
- voitamme siipikarjassa
- laajennamme valmisruoissa
- vahvistamme Food Servicea, mukaan lukien pikaruoka.

Kokonaisuudessaan Atrian uuden konsernistrategian taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:
- Liikevoittoprosentti 5 % (ei muutosta)
- Omavaraisuusaste 40 % (ei muutosta)
- Varojenjako tilikauden voitosta 50 % (ei muutosta)
- Oman pääoman tuottoaste (ROE) 10 % (päivitetty tavoite)
- Markkinaa nopeampi kasvu (uusi tavoite)


Atria teki lokakuussa päätöksen siipikarjatuotannon laajennusinvestoinnin toteuttamisesta. Investoinnin arvo on 155 miljoonaa euroa ja se sisältää uusien teurastus-, leikkuu- ja pakkauslinjojen rakentamisen Nurmon tuotantolaitokselle. Siipikarjalihan kulutus on kasvanut voimakkaasti Suomessa jo usean vuoden ajan. Vuosina 2010 – 2019 kananlihan kulutus on kasvanut noin 4 % vuosittain. Vuoden 2020 aikana kasvua oli 3,6 %. Uusi tuotantolaitos vastaa kulutuskysynnän kasvuun ja vahvistaa Atrian markkinajohtajuutta siipikarjatuotteissa. Uuden tehtaan rakennustyöt käynnistyvät mahdollisimman pian ja sen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis aikaisintaan vuoden 2024 aikana. Investoinnin myötä Atria Suomen siipikarjatuotannon kapasiteetti lisääntyy 40 %.

Atria Suomi Oy hankki lokakuussa omistukseensa elintarvikealan sopimusvalmistaja Domretor Oy:n koko osakekannan. Omistus- ja hallintaoikeus siirtyi Atrialle 1.10.2020 alkaen. Domretor Oy on ollut Atrian osakkuusyhtiö vuodesta 2013 lähtien, jolloin Atria osti Domretorin osakkeista 24,9 prosentin osuuden.
Kauppahinta ei aiheuta merkittävää vaikutusta Atrian taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Domretor Oy:n tuotantolaitos sijaitsee Kauhavalla ja yritys työllistää ympärivuotisesti 70 henkilöä ja lisäksi kausityöntekijöitä noin 40 henkilöä. Domretor Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 8,8 miljoonaa euroa.

Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 284,5 miljoonaa euroa (271,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille. Sianlihan vienti Kiinaan on kasvanut edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna merkittävästi. Food Service -tuotteiden myynti oli edellisvuoden vastaavan jakson myyntiä pienempi. Liikevoitto oli 14,4 miljoonaa euroa (14,4 milj. euroa). Liikevoitto oli edelleen hyvällä tasolla. Liikevoiton kasvua hidasti koronapandemiasta johtuvat muutokset myynnin rakenteessa. Normaalioloissa joulumyynnin osuus Food Servicen kokonaismyynnistä on merkittävä, mutta nyt sen osuus oli tavanomaista huomattavasti pienempi.

Atria Ruotsin loka-joulukuun liikevaihto oli 78,2 miljoonaa euroa (74,5 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa parani 1,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Koronarajoitukset vaikuttivat negatiivisesti Atrian Food Service -myyntiin myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kokonaisuudessaan kasvoi, koska myynti vähittäiskauppaan jatkui aiempaa vahvempana. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa). Liikevoiton kasvu oli seurausta parantuneesta liikevaihdosta, paremmasta kustannusten hallinnasta ja Ruotsin kruunun vahvistumisesta.

Atria Tanska & Viron loka-joulukuun liikevaihto oli 26,6 miljoonaa euroa (26,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Atria Tanska & Viron tuloskehitys oli vakaata. Myynti vähittäiskauppaan pysyi hyvällä tasolla. Atrian Food Service -myynti sekä Tanskassa että Virossa oli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa heikompaa. Alkuvuoden aikana toteutetut hinnankorotukset vahvistivat liikevaihtoa. Liikevoiton kasvu Tanskassa johtui vakaina pysyneistä raaka-ainehinnoista ja hyvästä vähittäiskauppamyynnistä.

Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 17,6 miljoonaa euroa (18,9 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi lähes 20 prosenttia. Liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-2,0 milj. euroa).  Myynti vähittäiskauppaan kasvoi lähes 30 prosenttia, erityisesti hyvän Casademont-tuotteiden myynnin ansiosta. Sibylla-tuotteiden myynti kasvoi yli 15 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Koronatartuntojen leviämisen estämiseksi tehdyt toimenpiteet tuotantolaitoksilla aiheuttivat edelleen jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia. Atria Venäjän vähittäiskauppamyynnin rakenteen muutosten takia yhden tuotemerkin arvoa kirjattiin alas 0,8 miljoonaa euroa.


Tammi–joulukuu 2020

Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1504,0 miljoonaa euroa (1451,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 40,5 miljoonaa euroa (31,1 milj. euroa). Atria-konsernin liikevaihto kasvoi hyvän vähittäiskauppamyynnin ja viennin ansiosta. Myynti Food Service -asiakkaille oli noin 20 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Konsernin liikevoittoa paransivat liikevaihdon kasvu, viennin hyvä kehitys ja alhaisemmat kustannukset.

Atria Suomen l
iikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppa- ja vientiasiakkaille. Atria Suomen liikevoitto parani, mikä oli seurausta lisääntyneestä vähittäiskauppamyynnistä, sianlihan viennin kasvusta Kiinaan sekä paremmasta tuottavuudesta.

Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 3,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, liiketulos parani 4 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Tehokkuuden parantuminen ja alhaisemmat kustannukset ovat parantaneet kannattavuutta. Ruotsin kruunu on vahvistunut euroon nähden vuoden aikana ja oli vahvimmalla tasolla viimeisen neljänneksen aikana. Atria Ruotsin vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa henkilöstöjärjestelyihin liittyviä kustannuksia.

Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia vahvan vähittäiskauppamyynnin ansiosta. Atria Venäjän
myynti vähittäiskauppaan on ollut koko vuoden edellisvuotta merkittävästi parempaa. Liiketuloksen paraneminen johtui lisääntyneestä liikevaihdosta ja myynnin paremmasta rakenteesta.

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet vaikuttivat Atrian toimintaympäristöön ensimmäisen vuosineljänneksen lopulta lähtien. Ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin liittyvillä kansallisilla rajoituksilla ja suosituksilla oli vaikutuksia Atrian liiketoimintaan. Ravintoloiden aukioloa ja asiakasmäärää on rajoitettu, ja ihmisten vähentynyt matkustaminen ja liikkuminen ulkona on pienentänyt ruoan myyntiä myös pikaruokaravintoloissa ja huoltoasemilla.

Vähittäiskauppaan myytävien arkiruokien suosio kasvoi äkillisesti poikkeusolosuhteisiin varautumisen vuoksi maaliskuun lopulla. Huhti-toukokuun aikana myyntivolyymit pikaruoka- ja Food Service -asiakkaille pienenivät merkittävästi. Koronarajoitusten asteittaisen purkamisen myötä Food Service -myynti lisääntyi ja markkina alkoi elpymään toisen vuosineljänneksen loppua kohden, mutta ei kuitenkaan palautunut korona-aikaa edeltävälle tasolle syyskuun loppuun mennessä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä koronarajoituksia kiristettiin uudelleen, mikä pienensi myyntiä Food Service -asiakkaille. Myynti vähittäiskauppaan on ollut edellisvuotta merkittävästi suurempaa.

Poikkeusoloihin siirtyminen Atrian toiminnoissa suoritettiin nopeasti, jotta yhtiön toimintakyky pystyttiin säilyttämään. Toiminnan keskeytymätön jatkaminen ja tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitäminen olivat Atrian ensisijaisia tehtäviä henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamisen lisäksi. Tuotantolaitoksilla otettiin käyttöön uusia käytäntöjä, joilla pyritään estämään mahdollinen virustartunnan leviäminen. Erityisjärjestelyt jatkuvat edelleen ja ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Toisaalta etätöihin siirtyminen ja työmatkailun loppuminen ovat tuoneet kustannussäästöjä. Atria on onnistunut tavoitteessaan henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamisessa sekä tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitämisessä.

Atria Suomen tammi-joulukuun liikevaihto oli 1066,3 miljoonaa euroa (1033,8 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppa- ja vientiasiakkaille. Food Service -tuotteiden myynti oli koronarajoitusten vuoksi noin viidenneksen edellisvuoden myyntiä pienempi. Liikevoitto nousi 43,1 miljoonaan euroon (40,0 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdosta, viennin hyvästä kehityksestä ja paremmasta tuottavuudesta. Koronapandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia, mutta negatiivista tulosvaikutusta on lieventänyt lakisääteisen työeläkevakuutusmaksun alennus.

Atria Ruotsin tammi-joulukuun liikevaihto oli 300,8 miljoonaa euroa (289,4 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa vahvistui 3,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Koronarajoitukset vaikuttivat kielteisesti Food Service ja pikaruoka -liiketoimintaan. Toisaalta myynti vähittäiskauppaan on kasvanut huomattavasti, millä on ollut positiivinen vaikutus koko vuoden liikevaihtoon. Siipikarjatuotteiden hyvä myynti vahvisti liikevaihtoa. Liiketulos oli -2,0 miljoonaa euroa (-6,1 milj. euroa). Liiketulosta painoivat myynnin väheneminen pikaruoka- ja Food Service -asiakkaille. Lisäksi koronapandemia aiheutti ylimääräisiä kustannuksia, minkä tulosvaikutusta lievensivät valtion maksamat korvaukset sairaslomien ajalta. Tehokkuuden parantuminen, alhaisemmat kustannukset ja Ruotsin kruunun vahvistuminen ovat parantaneet kannattavuutta. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa henkilöstöjärjestelyihin liittyviä kustannuksia.

Atria Tanska & Viron tammi-joulukuun liikevaihto oli 106,8 miljoonaa euroa (96,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,3 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui myynnin voimakkaasta lisääntymisestä vähittäiskauppaan sekä Virossa että Tanskassa. Alkuvuoden aikana toteutetut hinnankorotukset vahvistivat liikevaihtoa.


Atria Venäjän tammi-joulukuun liikevaihto oli 66,7 miljoonaa euroa (73,8 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 3,0 prosenttia. Liiketulos oli -2,9 miljoonaa euroa (-4,0 milj. euroa).  Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuotta merkittävästi parempaa. Casademont-tuotteiden myynti on kasvanut voimakkaasti koko katsauskauden. Food Service -tuotteiden myynti heikentyi koronarajoitusten myötä, mutta elpyi viimeisellä vuosineljänneksellä. Liiketuloksen kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdosta ja myynnin paremmasta rakenteesta.

 

Tunnusluvut

milj. EUR 31.12.2020 31.12.2019
Oma pääoma/osake, EUR 14,96 14,85
Korolliset velat 218,1 228,3
Omavaraisuusaste, % 46,8 % 46,9 %
Nettovelkaantumisaste, % 43,6 % 51,6 %
Bruttoinvestoinnit 45,6 40,1
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,0 % 2,8 %
Henkilöstö keskimäärin 4 444 4 454
 

Atria kertoo ensimmäisenä lihayhtiönä kanatuotteiden hiilijalanjäljen pakkauksissaan

Atria tuo ensimmäisenä lihayhtiönä kanatuotteidensa hiilijalanjäljestä kertovan merkinnän kuluttajapakkauksiin. Liharaaka-aineen jäljitettävyys tilalle asti mahdollistaa hiilijalanjäljen merkitsemisen yksittäisessä tuotepakkauksessa. Ensimmäiset hiilijalanjälkimerkityt tuotteet ovat Alatalon tilan kanatuotteita.

- Tilakohtainen liharaaka-aineen jäljitettävyys on mahdollistanut meille yksittäisten tuotteiden hiilijalanjäljen laskemisen ja merkitsemisen pakkauksiin tuotekohtaisesti. Aloitamme hiilijalanjäljen merkitsemisen Alatalon tilan kanatuotteista ja tilakohtaisen laskennan edistyessä tuomme merkinnät asteittain yhä useampiin tuotteisiimme, kertoo Atria-konsernin vastuullisuusjohtaja Merja Leino.Atria kehittää jatkuvasti tuoteturvallisuus-, laatu-, ympäristö- ja energiaosaamistaan

Standardoitujen järjestelmien sertifioinnit ovat kolmannen osapuolen vakuus Atrian tuoteturvallisuus-, laatu-, ympäristö- ja energiaosaamiseen liittyvästä jatkuvasta kehitystyöstä.  Atrian kuusi Ruotsissa sijaitsevaa tuotantolaitosta sertifioitiin ISO 14001 -ympäristönhallintajärjestelmällä. Myös Sköllerstan tehtaalle aiemmin myönnetty ISO 14001 -sertifikaatti uudistettiin. Ruotsin kaikkien seitsemän tuotantolaitoksen ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä uusittiin vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Myös Atria Suomen FSSC 22000- elintarviketurvallisuusjärjestelmän, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän ja ISO 50001- energianhallintajärjestelmän sertifiointien seuranta-auditoinnit tehtiin viimeisen vuosineljänneksen aikana. Atria Tanska & Viron tuotantolaitokset Horsensissa ja Valgassa sekä Atria Venäjän tuotantolaitokset Pietarin Gorelovossa ja Sinyavinossa on auditoitu, ja laatujärjestelmiin ja tuoteturvallisuuteen liittyvät sertifikaatit ovat voimassa.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen Atria teki sopimuksen Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Cherkizovo on Venäjän suurin lihatuotteita valmistava yritys ja on listattu Moskovan pörssiin vuodesta 2006 alkaen. 

OOO Pit-Product on Atrian 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Atria on omistanut yhtiön vuodesta 2005 lähtien. Vuoden 2020 lopussa yhtiöllä oli noin 700 työntekijää. Yhtiö valmistaa tuotteita vähittäiskauppa- ja Food Service -asiakkaille ja omistaa Gorelovon sekä Sinyavinon tehtaat. Myyntisopimus ei sisällä Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kaupan toteutuminen edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Myytävän liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on ollut tappiollista.

Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 31.12.2020 oli noin -45 miljoonaa euroa. Muuntoeroa on muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti Pit-Productin vuonna 2005. Tuolloin Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja vuoden 2020 lopulla noin 92. Ulkomaisesta tytäryhtiöstä luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät, jo aikaisemmin omassa pääomassa esitetyt kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot pienentävät jo konsernin omaa pääomaa, tällä kirjauksella ei tule olemaan vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan. Muuntoerokirjaukset tehdään vasta kaupan lopullisen toteutumisen myötä.

Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä ja yritysmyynnillä ei ennusteta olevan muuta merkittävää vaikutusta konsernitulokseen.

Katsauskauden jälkeen Atria tiedotti investointisuunnittelun käynnistämisestä Atria Ruotsin tuotantolinjojen uudelleenjärjestelemiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Investoinnin arvioidaan olevan noin 30 miljoonaa euroa. Investointihankkeessa selvitetään yksityiskohtaisesti tuotantolinjojen uudelleenjärjestelyjä, mahdollisia siirtoja ja uusien tuotantolinjojen rakentamiseen liittyviä investointitarpeita. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet siirtää tuotanto Malmön tehtaalta Sköllerstaan. Suunnitteluvaiheen jälkeen tehdään päätös investoinnin toteutuksesta. Toteutuessaan hankkeen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis vuoden 2023 aikana.


Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2021 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 37 - 43 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa olennaisilla vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset, merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut. Tällainen liiketulokseen vaikuttava erä on toteutuessaan OOO Pit-Productin myynnistä aiheutuva muuntoerokirjaus.
Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 31.12.2020 oli noin -45 miljoonaa euroa. Muuntoerokirjaukset riippuvat Ruplan kurssin kehityksestä ja ne tehdään kaupan lopullisen toteutumisen myötä.

Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja heikentävät ennustettavuutta.

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan arvioidaan edelleen kasvavan vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2020 alkanut ja edelleen vuoden 2021 alussa jatkunut koronaviruspandemia on aiheuttanut elintarviketoimialalla voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on vaikeuttanut yhtiön kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vähentävät myyntiä Food Service -asiakkaille. Koronaviruspandemian vallitessa arkiruuan merkitys on vahvistunut. Kuluttajien ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden myynnin rakennetta epäsuotuisaksi.Hallituksen voitonjakoehdotus 2020

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2020 osinkoa 0,50 euroa osakkeelle (0,42 euroa).


Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen 1.1. – 31.12.2020 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.Osavuosikatsauksen julkistaminen

Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn esittelee yhtiön osavuosikatsauksen tuloskehitystä webcastissa tänään 16.2.2021 klo 10.00 –11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset/.


ATRIA OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Tilinpäätöstiedote on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.


 


Liitetiedostot