Uutishuone

Atria on tehnyt sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä

15.2.2021 16:30

Atria Oyj, Pörssitiedote, 15.02.2021 klo 16.30

 

Atria on tehnyt sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä
 

Atria on selvittänyt eri mahdollisuuksia Atria Venäjän liiketoiminnan kehittämiseksi. Selvitystyön tuloksena Atria on tänään tehnyt sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Cherkizovo on Venäjän suurin lihatuotteita valmistava yritys ja on listattu Moskovan pörssiin vuodesta 2006 alkaen.

OOO Pit-Product on Atrian 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Atria on omistanut yhtiön vuodesta 2005 lähtien. Vuoden 2020 lopussa yhtiöllä oli noin 700 työntekijää. Yhtiö valmistaa tuotteita vähittäiskauppa- ja Food Service -asiakkaille ja omistaa Gorelovon sekä Sinyavinon tehtaat. Myyntisopimus ei sisällä Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kaupan toteutuminen edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Myytävän liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on ollut tappiollista.

Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 31.12.2020 oli noin -45 miljoonaa euroa. Muuntoeroa on muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti Pit-Productin vuonna 2005. Tuolloin Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja vuoden 2020 lopulla noin 92. Ulkomaisesta tytäryhtiöstä luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät, jo aikaisemmin omassa pääomassa esitetyt kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot pienentävät jo konsernin omaa pääomaa, tällä kirjauksella ei tule olemaan vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan. Muuntoerokirjaukset tehdään vasta kaupan lopullisen toteutumisen myötä.

Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä ja yritysmyynnillä ei ennusteta olevan muuta merkittävää vaikutusta konsernitulokseen.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Juha Gröhn, puh. 0400 684224.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com