Uutishuone

ATRIA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2018: Atria-konsernin liikevaihto vakaa, tulos heikkeni

19.7.2018 07:45

Atria Oyj, puolivuosikatsaus, 19.7.2018, klo 7.45

ATRIA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2018

Atria-konsernin liikevaihto vakaa, tulos heikkeni


Huhti-kesäkuu 2018

- Konsernin liikevaihto oli 359,1 miljoonaa euroa (368,4 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa (10,0 milj. euroa) eli 1,5 prosenttia (2,7 %) liikevaihdosta.
- Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikentyneet valuuttakurssit painoivat konsernin toisen neljänneksen liikevaihtoa.
- Atria Oyj alensi vuoden 2018 liikevoitto- ja liikevaihtoennustettaan katsauskauden jälkeen. Konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan jäävän alhaisemmaksi kuin vuoden 2017 liikevoiton. Liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

Tammi-kesäkuu 2018

- Konsernin liikevaihto oli 704,6 miljoonaa euroa (701,0 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 8,8 miljoonaa euroa (11,2 milj. euroa) eli 1,3 prosenttia (1,6 %) liikevaihdosta.
- Heikentyneet valuuttakurssit painoivat konsernin liikevaihtoa.
- Atria Suomen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat.
- Atria Ruotsin heikko liiketulos pienensi konsernin liikevoittoa.

  Q2 Q2 H1 H1  
Milj. € 2018 2017 2018 2017 2017
Liikevaihto         
  Atria Suomi 254,9 252,4 500,5 480,6 986,4
  Atria Ruotsi 71,7 78,4 141,3 151,0 307,2
  Atria Tanska&Viro 24,3 25,2 47,4 48,6 98,9
  Atria Venäjä 18,5 22,9 35,8 41,6 85,7
  Eliminoinnit -10,3 -10,5 -20,4 -20,8 -42,0
Liikevaihto yhteensä 359,1 368,4 704,6 701,0 1 436,2
          
Liikevoitto         
  Atria Suomi 6,9 7,7 13,6 11,8 36,3
  Atria Ruotsi -1,8 0,9 -5,0 0,3 2,4
  Atria Tanska &Viro 1,4 1,3 2,7 2,4 5,2
  Atria Venäjä -0,1 0,5 -0,7 -1,2 0,8
  Kohdistamattomat -1,0 -0,4 -1,7 -2,0 -3,7
Liikevoitto yhteensä 5,4 10,0 8,8 11,2 40,9
Liikevoitto-% 1,5 % 2,7 % 1,3 % 1,6 % 2,8 %
          
Tulos ennen veroja 3,9 8,3 5,1 9,1 35,5
          
Osakekohtainen tulos, € 0,15 0,23 0,16 0,21 0,92
          
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen         
vaikuttavat erät:         
Tytäryrityksen myynti - - - - 1,4
Oikaistu liikevoitto 5,4 10,0 8,8 11,2 39,6


Toimitusjohtaja Juha Gröhn

”Grillituotteiden myynti sujui hyvin, mutta se ei riittänyt kasvattamaan liikevaihtoa. Vuoden toisen neljänneksen tulos jäi tulosodotuksista. Kaikilla liiketoiminta-alueilla tehdään töitä kustannusten hillitsemiseksi. Toimenpiteitä jatkuvan tuottavuuden parantamiseksi sekä hinnoittelun hallitsemiseksi on tehostettu.

Puolen vuoden tarkastelussa Suomi oli paremmassa tulostasossa kuin viime vuonna, vaikka tulos heikkeni hieman toisella neljänneksellä viime vuoden vastaavasta jaksosta.

Tanska&Viro liiketoiminta-alueen tulos oli hyvä. Tanskassa kauppa on käynyt hiukan verkkaisesti. Viron suoritus oli niin tuloksen, kasvun kuin toiminnankin osalta vakaata.

Venäjällä kilpailu Pietarin lihavalmistemarkkinoilla on kiristynyt ja marginaalia ovat kaventaneet kevään aikana kohonneet raaka-aineiden hinnat. Sibylla-myynti kasvaa ja kannattavuus on hyvä.

Ruotsin tulos oli heikko. Myynti jäi tavoitteista ja kannattavuutta heikensivät korkeat raaka-ainekustannukset. Siipikarjatehtaan investointiohjelma koneasennusten osalta on viimeistelyvaiheessa ja käyttöönotto jatkuu suunnitellusti. Alkuvuonna siipikarjaliiketoimintaa ovat rasittaneet alavireinen siipikarjamarkkina sekä uuden teknologian käyttöönottokustannukset. Toisen vuosineljänneksen aikana siipikarjan markkinatilanne Ruotsissa alkoi parantua ja Atrian siipikarjan tuotantoprosessi tehostui.”

Huhti-kesäkuu 2018

Atria-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 359,1 miljoonaa euroa (368,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa (10,0 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto kasvoi 2,5 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Myynti kasvoi vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille. Atria Ruotsin liikevaihtoa laskivat Ruotsin kruunun heikko valuuttakurssi, Nordic Fast Food -liiketoimintojen myynti joulukuussa 2017 ja myynnin pienentyminen vähittäiskauppaan.  Myös Atria Venäjän liikevaihdon lasku johtui valuuttakurssin heikentymisestä ja myynnin pienentymisestä vähittäiskauppaan.

Kohonneet kustannukset rasittivat Atria Suomen, Ruotsin ja Venäjän tulosta. Atria Ruotsin siipikarjaliiketoiminnan kannattavuus heikkeni alkuvuoden markkinoiden alavireisyyden aiheuttaman hintapaineen ja myynnin epäsuotuisan rakenteen vuoksi.

Atrian suomalainen nurminaudan ulkofileepihvi valittiin maailman parhaaksi pihviksi heinäkuussa pidetyssä World Steak Challenge -kilpailussa Lontoossa. Atrian tanskalainen yhteistyökumppani JN Meat International osallistui kilpailuun Atrian naudanlihatuotteilla ja voitti neljättä kertaa järjestettävissä kisoissa peräti neljä kuudesta kilpailukategoriasta.

Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 254,9 miljoonaa euroa (252,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 2,5 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille. Liikevoitto oli 6,9 miljoonaa euroa (7,7 milj. euroa). Kohonneet kustannukset painoivat liikevoittoa.

Atria Ruotsin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 71,7 miljoonaa euroa (78,4 milj. euroa). Liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa). Heikentynyt Ruotsin kruunu ja myynnin pienentyminen painoivat liikevaihtoa. Liiketulosta pienensivät korkeammat raaka-ainekustannukset. Ruotsin kruunun heikentynyt kurssi nosti erityisesti tuontiraaka-aineiden hintoja. Siipikarjaliiketoiminnan kannattavuus heikkeni alkuvuoden markkinoiden alavireisyyden aiheuttaman hintapaineen ja myynnin epäsuotuisan rakenteen vuoksi. Lisäksi tulosta rasitti siipikarjatehtaan uuden teknologian käyttöönottokustannukset.

Atria Tanska&Viron huhti-kesäkuun liikevaihto oli 24,3 miljoonaa euroa (25,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Aalbaek-luomuleivänpäällisten myynti on kasvanut kaikissa tuotekategorioissa. Virossa kesän uutuustuotteiden myynti on lähtenyt hyvin käyntiin.

Atria Venäjän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa (22,9 milj. euroa). Liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui Venäjän ruplan heikentyneestä kurssista ja pienentyneestä myynnistä vähittäiskauppaan. Sibylla ja Food Service -tuotteiden myynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulosta painoi myyntivolyymien pienentyminen vähittäiskauppaan ja raaka-aineiden kohonneet hinnat.

Tammi-kesäkuu 2018

Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 704,6 miljoonaa euroa (701,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 8,8 miljoonaa euroa (11,2 milj. euroa). Atria Suomen lisääntynyt myynti vuoden alussa vahvisti konsernin liikevaihtoa.  Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikentyneet valuuttakurssit painoivat konsernin liikevaihtoa tammi-kesäkuussa.

Konsernin liikevoitto heikkeni edellisvuoteen verrattuna. Atria Suomen, Venäjän ja Tanska&Viron liikevoitto vahvistui. Ruotsissa liiketulosta painoivat siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus, kruunun heikentynyt kurssi ja kohonneet raaka-ainekustannukset.

Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia muutettiin vuoden 2018 alusta lähtien. Atria-konsernin raportoitavat segmentit ovat: Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Venäjä ja Atria Tanska&Viro.

Atria Oyj:n johtoryhmässä toteutettiin muutoksia 1.1.2018 alkaen. Atria-konsernin johtoryhmän kokoonpano:
- Juha Gröhn, toimitusjohtaja
- Tomas Back, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
- Mika Ala-Fossi, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Suomi
- Jarmo Lindholm, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Ruotsi
- Ilari Hyyrynen, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Venäjä (9.7.2018 alkaen)
- Olle Horm, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Viro
- Lars Ohlin, henkilöstöjohtaja
- Pasi Luostarinen, johtaja, markkinointi ja markkinatieto

Katsauskaudella Atria-konsernin vastuullisuushankkeet etenivät suunnitellusti. Atrian Tapa Johtaa -koulutusohjelmaa ja Turvallisesti Atrialta Kotiin –työturvallisuusohjelmaa toteutettiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Atria Suomen aurinkosähköpuiston rakennustyöt jatkuivat ja helmikuussa markkinoille tuotiin antibioottivapaat sianlihatuotteet.

Atria Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 500,5 miljoonaa euroa (480,6 milj. euroa). Myynti vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille oli edellisvuotta parempi.  Liikevoitto oli 13,6 miljoonaa euroa (11,8 milj. euroa). Myynnin rakenne oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi.

Atria Ruotsin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 141,3 miljoonaa euroa (151,0 milj. euroa). Liiketulos oli -5,0 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui Ruotsin kruunun heikosta valuuttakurssista ja Nordic Fast Food -liiketoimintojen myynnistä joulukuussa 2017. Tulosta pienensivät korkeammat raaka-ainekustannukset, siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus ja alkuvuonna toteutuneet henkilöstöjärjestelyt.

Atria Tanska&Viron tammi-kesäkuun liikevaihto oli 47,4 miljoonaa euroa (48,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa). Atria Viron myynti vähittäiskauppaan on vahvistunut koko alkuvuoden ajan. Tanskassa myynti on pienentynyt jonkin verran. Liikevoitto vahvistui hieman hyvän kustannusten hallinnan ja suotuisan myynnin rakenteen ansiosta.

Atria Venäjän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,8 miljoonaa euroa (41,6 milj. euroa). Liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (-1,2 milj. euroa).  Liikevaihdon lasku johtui heikentyneestä ruplan kurssista ja pienentyneestä myynnistä vähittäiskauppaan. Liiketulos oli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa parempi, mikä johtuu edellisvuotta paremmasta myynnin rakenteesta ja hyvästä kustannustehokkuudesta. 

Tunnusluvut    
milj. EUR 30.6.18 30.6.17 31.12.17
      
Oma pääoma/osake, EUR 14,35 14,17 14,81
Korolliset velat 251,4 251,2 214,3
Omavaraisuusaste, % 45,4 % 45,0 % 47,5 %
Nettovelkaantumisaste, % 59,7% 59,6 % 49,0 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 24,1 24,9 53,9
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,4 % 3,6 % 3,8 %
Henkilöstö keskimäärin 4 500 4 505 4 449
    
   

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atria Oyj alensi vuoden 2018 liikevoitto- ja liikevaihtoennustettaan. Yhtiö ennustaa konsernin koko vuoden liikevoiton jäävän alhaisemmaksi kuin vuoden 2017 liikevoiton. Liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

Atrian aiemman ennusteen mukaan: ”Konsernin liikevoitto vuonna 2017 oli 40,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2017. Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.”

Syy liikevoittoennusteen muuttamiseen on Atria Ruotsin odotettua heikompi tulos alkuvuoden aikana. Heikot Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan valuuttakurssit heikentävät liikevaihtoa.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2017 oli 40,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 liikevoiton ennustetaan olevan alhaisempi kuin vuonna 2017. Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa puolivuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2018 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen
Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 19.7.2018 klo 12.00. Paikka: Scandic Hotel Simonkenttä, Simonkatu 9, kokoushuone Mansku 1. krs, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla puolivuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Liitetiedostot