Uutishuone

Atrian vastuullisuuskysely ylitti tavoitteensa

23.9.2015 09:00
Atrian vastuullisuuskysely ylitti tavoitteensa

Atrian vastuullisuus kiteytyy turvalliseen, luotettavaan kotimaiseen toimijaan, jonka tuotteet ovat jäljitettävissä

Kuluneena kesänä Atria toteutti verkossa laajan vastuullisuuden odotuksia kartoittavan sidosryhmätutkimuksen. Kyselyyn otti osaa yli 3000 vastaajaa. Yleisluonnehdinta koko sidosryhmäkeskustelusta oli vahvasti positiivinen. Atriaa pidetään luotettavana suomalaisena pitkän linjan toimijana, jonka asiakkaana, kumppanina ja työntekijänä halutaan pysyä jatkossakin. Kotimaisuus, tuotteiden turvallisuus ja terveellisyys, jäljitettävyys, luotettavuus ja paikallisuus liitetään vahvasti ruuantuotantoon ja Atrian vastuullisuuteen.

Kotimaisesta lihasta ja kotimaisella työvoimalla valmistetuista tuotteista ei haluta luopua tulevaisuudessakaan

Kehityskohteista tärkeimpinä arvioitiin edelleen kotimaisuudesta kiinnipitämistä, eläinten hyvinvointia, laatua, toiminnan läpinäkyvyyttä ja viestintää sekä jäljitettävyyttä. Kotimaisuuden kokemukseen liittyy vahvasti luottamus - niin kauan kuin raaka-aineet ja tuotanto ovat kotimaista, voidaan niiden turvallisuuteen ja laatuun myös melko huoletta luottaa. Kotimaisuudesta kiinnipitäminen on vastaajien mielestä ehdottoman tärkeää myös sen työllistävän vaikutuksen vuoksi ja maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Atrian lanseeraama, kuluttajille asti näkynä perhetilojen jäljitettävyys eli lihatuotteen pakkauksesta ilmenevä lihan alkuperätilatieto tuo toimintaan läpinäkyvyyttä ja lisää luottamusta koko ketjun toimintaa kohtaan.


Mitä seuraavaksi?

Sidosryhmäkeskustelun tuloksena saimme valtavasti näkemyksiä ja mielipiteitä vastuullisuutemme nykytilasta sekä uusista kehittämisen kohteista. Seuraavaksi arvioimme, miten näkemykset tulevat vaikuttamaan Atrian toimintaan. Oleellisiksi tunnistetut kehittämisen kohteet tulevat vaikuttamaan Atrian vastuullisuusohjelman eli Kädenjälki-ohjelmamme tulevaisuudensuunnitelmiin ja tavoitteisiin. Raportoimme tämän työn tuloksista seuraavassa yritysvastuun raportissamme, joka ilmestyy keväällä 2016.

Lisätietoja: viestintä- ja IR-päällikkö Hanne Kortesoja, puh. 010 316 1016